• فروش ویژه
  ترازو 40 کیلوییترازو 10 کیلو
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 2,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,450,000 تومان است.
 • فروش ویژه
  ترازو 10 کیلوترازو 10 کیلو ممتاز
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 11,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,900,000 تومان است.
 • فروش ویژه
  ترازو 30 کیلویی ممتازترازو 10 کیلویی
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 11,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,900,000 تومان است.
 • ترازو 30 کیلویی پندترازو 30 کیلویی 3000 پند
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  11,000,000 تومان