• فروش ویژه
  باسکول 1 تنی سقفیباسکول 1 تنی سقفی
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 19,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,200,000 تومان است.
 • فروش ویژه
  باسکول 300 کیلویی توزین تراز آریاباسکول 100 کیلویی آریا
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.
 • فروش ویژه
  باسکول 3 تنی جرثقیلیباسکول 3 تنی جرثقیلی
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 21,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,900,000 تومان است.
 • فروش ویژه
  باسکول 300 کیلویی توزین تراز آریاباسکول 300 کیلویی آریا
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.
 • فروش ویژه
  باسکول 500 کیلویی آریاباسکول 500 کیلو دیجیتال
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 19,050,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,500,000 تومان است.
 • فروش ویژه
  باسکول دیجیتال آریاباسکول 500 کیلویی آریا
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 12,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,600,000 تومان است.
 • فروش ویژه
  باسکول آویزباسکول آویز
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 22,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 21,500,000 تومان است.
 • فروش ویژه
  باسکول آویز جرثقیلباسکول آویز جرثقیل
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 25,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,600,000 تومان است.
 • فروش ویژه
  باسکول جرثقیلی3 تنیباسکول آویز جرثقیلی 3 تن
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 25,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,900,000 تومان است.
 • فروش ویژه
  باسکول آویز دیجیتالیباسکول آویز دیجیتالی
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 19,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,900,000 تومان است.
 • فروش ویژه
  باسکول اویز آریاباسکول آویز سقفی 1 تن
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 22,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 22,500,000 تومان است.
 • فروش ویژه
  باسکول آویز سقفی 2 تنباسکول آویز سقفی 2 تن
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 24,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 23,900,000 تومان است.
 • فروش ویژه
  باسکول آویز 3 تن مدل کرین اسکیلباسکول اویز 3 تن
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.
 • فروش ویژه
  باسکول جرثقیلیباسکول جرثقیلی
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 25,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,300,000 تومان است.
 • فروش ویژه
  باسکول آویز سقفی 2 تنباسکول سقفی دیجیتال 2 تن
  موجود در انبار
  غیر اصل فروشنده: ایمن تراز
  قیمت اصلی 24,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 23,900,000 تومان است.