کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

ترازوی بدون علمک پندتک

ترازوی بدون علمک پندتک

ترازوی 30 کیلویی مدل PT206 این مدل ترازو بدون علمک بوده ودارای 70 حافظه کالا به صورت مستقیم می باشد. از ویژگیهای ترازو 30 کیلویی پند به مدت کارکرد ترازو دیجیتال با یاطری می باشد.

موجودی:

قیمت قیمت: تماس بگیرید

3339 20 5

این مدل ترازو بدون علمک بوده ودارای 70 حافظه کالا به صورت مستقیم می باشد.
از ویژگیهای بارز
ترازوی 30 کیلویی پند به مدت کارکرد ترازو دیجیتال با یاطری می باشد و تنها با سه باطری قلمی کار می کند.