کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

نمایشگ بیسیم رومیزی

نمایشگ بیسیم رومیزی

نمایشگر رومیزی بیسیم حداد ماهر نمایشگر بی سیم رومیزی حداد ماهر وزن ، تاریخ ، وساعت را نمایش داده و برای چاپگر ارسال می کند و قابلیت اتصال همزمان به انواع چاپگرهای سریال و نمایشگر دوم وکامپیوتر را دارا می باشد.

موجودی:

قیمت قیمت: تماس بگیرید

2928 21 5
 
نمایشگر رومیزی بیسیم حداد ماهر

نمایشگر بی سیم رومیزی حداد ماهر وزن ، تاریخ ، وساعت را نمایش داده و برای چاپگر ارسال می کند و قابلیت اتصال همزمان به
 
انواع چاپگرهای سریال و نمایشگر دوم وکامپیوتر را دارا می باشد.
همچنین در صورت اتصال به کامپیوتر و نصب نرم تفزار حداد ماهر قادر به استفاده از چاپگر کامپیوتر نیز خواهد بود
 
ارتباط بی سیم با باسکول و نمایش همزمان عملیات توزین

امکان ارتباط با پرینترهای سریال و نمایشگر بزرگ

قابلیت ارتباط باکامپیوتر،که با نصب نرم افزار حداد امکان رؤیت همزمان عملیات توزین بر روی صفحه مانیتور، ثبت کلیه اطلاعات مربوط به
 
کالای توزین شده و چاپ اطلاعات مربوط به کالای توزین شده و چاپ اطلاعات به وسیله چاپگر متصل به کامپیوتر میسر می شود.
 
ارتباط بی سیم با باسکول دیجیتال و نمایش همزمان عملیات توزین با اعداد یک اینچی

امکان ارتباط با پرینترهای سریال و کامپیوتر با پورت usb،که با نصب نرم افزار حداد امکان رؤیت همزمان عملیات توزین بر روی صفحه
 
مانیتور، ثبت کلیه اطلاعات مربوط به کالای توزین شده و چاپ اطلاعات مربوط به کالای توزین شده و چاپ اطلاعات به وسیله چاپگر متصل
 
به کامپیوتر میسر می شود.
 
امکان ارتباط بی سیم بین باسکول دیجیتالی و کامپیوتر که با نصب نرم افزار حداد بر روی کامپیوتر امکان رؤیت همزمان عملیات توزین بر
 
روی صفحه مانیتور، ثبت کلیه اطلاعات مربوط به کالای توزین شده و چاپ اطلاعات مربوط به کالای توزین شده و جاپ اطلاعات به وسیله چاپگر
 
متصل به کامپیوتر میسر می شود.

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای ایمن تراز نمی باشد.

نظر شما

ایمن‌تراز ارائه کننده انواع ترازو دیجیتالی و باسکول دیجیتالی در ظرفیت‌های مختلف