کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. باسکول گوسفندی

  باسکول گوسفندی

  قیمت: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتالی گوسفندی پارسیان دارای ابعاد کفه 60 در 90 سانتی متر می باشد وبرای توزین گوسفند بیشتری کارایی را دارد .

 2. باسکول گوسفند کش

  باسکول گوسفند کش

  قیمت: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ابعاد کفه باسکول گوسفند کش پارسیان 60 در 90 سانتی متر می باشد و در اطراف این باسکول دیجیتال گوسفند کش با نرده پوشانده شده تا دام داخل آن بدون تحرک قرار گرفته و توزین دقیق انجام پذیرد.

 3. باسکول دیجیتالی گوسفندی

  باسکول دیجیتالی گوسفندی

  قیمت: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ابعاد کفه باسکول دیجیتال گوسفند کشی 60 در 90 سانتی متر می باشد و برای توزین دام های سبک بیشترین کارایی را دارد .

 4. باسکول دیجیتال گوسفند کش

  باسکول دیجیتال گوسفند کش

  قیمت: ۳۲,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ابعاد کفه باسکول گوسفندی 90 در 90 سانتی متر می باشد که در اطراف این باسکول دیجیتال گوسفندی با نرده پوشش داده شده است تا دام داخل دستگاه بدون تحرک ایستاده و توزین به راحتی انجام پذیرد .

 5. باسکول گوسفند کشی

  باسکول گوسفند کشی

  قیمت: ۳۲,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ابعاد کفه باسکول دیجیتال گوسفند کشی 90 در 90 سانتی متر می باشد که نمایشگر این مدل برروی پایه ای متحرک قرار دارد و در اطراف باسکول دیجیتالی گوسفند کش قابل نصب می باشد .

 6. باسکول دیجیتال گوسفند کشی

  باسکول دیجیتال گوسفند کشی

  قیمت: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول گوسفندی نیکو دارای ابعاد کفه 75 در 80 سانتی متر می باشد و در اطراف این باسکول با حفاظ فلزی پوشش داده شده است .

 7. باسکول دامی گوسفندی

  باسکول دامی گوسفندی

  قیمت: ۳۲,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال گوسفند کشی ستد وزین دارای ابعاد کفه 90 در 90 سانتی متر می باشد و برای توزین دام سبک و گوسفند بسیار پرکاربرد است .

 8. باسکول دامی گوسفند کش

  باسکول دامی گوسفند کش

  قیمت: ۳۲,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ابعاد کفه باسکول گوسفندی سند وزین 90 در 90 سانتی متر می باشد و تفاوت این مدل با مدل قبلی در نمایشگر متحرک این باسکول گوسفندکش می باشد .

 9. باسکول دامی گوسفند کشی

  باسکول دامی گوسفند کشی

  قیمت: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال گوسفند کشی نیکو دارای چرخ بوده و ابعاد کفه این باسکول دیجیتال گوسفند کش 80 در 75 سانتی متر می باشد .

 10. باسکول دامکش گوسفندی

  باسکول دامکش گوسفندی

  قیمت: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال گوسفند کشی 350 کیلویی نیکودارای ابعاد کفه 55 در 70 سانتی متر می باشد و دارای 4 چرخ بوده که جابجایی این باسکول را برای شما آسان می کند.

 11. باسکول دامکش گوسفندی

  باسکول دامکش گوسفندی

  قیمت: ۲۴,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول گوسفندی نیکو دارای تک لودسل بوده و لودسل این مدل باسکول گوسفندکش دارای OIML استاندارد جهانی بوده و مورد تایید اداره استاندارد نیز می باشد .

 12. باسکول دیجیتالی گوسفندی

  باسکول دیجیتالی گوسفندی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول گوسفندی 500 کیلویی اعتماد دارای ابعاد کفه 80 در 70 سانتی متر می باشد و دارای نرده فلزی دورتادور باسکول بوده تا دام داخل آن قرار گرفته بدون تحرک توزین دقیق انجام پذیرد.

 13. باسکول دام کش گوسفندی

  باسکول دام کش گوسفندی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دام کش کوسفند کش حداد ماهر دارای ابعاد کفه 80 در 80 سانتی متر می باشد و دارای 4 چرخ می باشد که به جهت جابجا نمودن آسان باسکول دامکش کوسفند کش طراحی و تولید شده است .

 14. باسکول دیجیتالی گوسفند کش

  باسکول دیجیتالی گوسفند کش

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول گوسفندی مارک حداد ماهر دارای ابعاد کفه 80 در 100 سانتی متر می باشد که این باسکول دیجیتال گوسفندی دارای 4 چرخ می باشد که جابجایی این دستگاه را برای شما آسان می کند .

 15. باسکول مخصوص دام گوسفند کش

  باسکول مخصوص دام گوسفند کش

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دامکش گوسفندی حداد ماهر در ابعاد 100 در 80 می باشد که تفاوتش با مدل قبلی این است که این مدل باسکول دام کش گوسفندی بدون چرخ بوده و بر روی 4 پایه ثابت قرار دارد که این پایه های باسکول دامکش گوسفندی حداد ماهر قابل تنظیم در سطح ها ی مختلف می باشد .