کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. باسکول گوسفندکش

  باسکول گوسفندکش

  قیمت: ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول گوسفندکش مارک سند وزین دارای ابعاد کفه 60 در 90 سانتی متر می باشد که برای توزین دام گوسفندی طراحی و تولید شده است .

 2. باسکول گوسفندکشی

  باسکول گوسفندکشی

  قیمت: ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال گوسفندکشی سند وزین دارای ابعاد کفه 60 در 90 بوده و از نوع چرخدار نیز می باشد و برای توزین دام (گوسفند ) می توانند از آن استفاده کنند .

 3. باسکول گوسفند کش

  باسکول گوسفند کش

  باسکول مخصوص دام کش ( گوسفند ) مارک سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 60 در 100 سانتی متر می باشد .

 4. باسکول مخصوص دام کش

  باسکول مخصوص دام کش

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتال مخصوص دام مارک سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 60 در 80 سانتی متر می باشد و ظرفیت توزین این باسکول مخصوص دام 500 کیلوگرم می باشد .

 5. باسکول دامکش گوسفندی

  باسکول دامکش گوسفندی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دامکش گوسفند مارک اعتماد می باشد و این باسکول دامی گوسفنید دارای ابعاد کفه 90 در 70 سانتی متر می باشد .

 6. باسکول دامکش گوسفند

  باسکول دامکش گوسفند

  قیمت: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول گوسفند کش 500 کیلویی مارک نیکو دارای کفه ای به ابعاد 60 در 100 سانتی متر می باشد و جنس ورق این باسکول مخصوص دام کش از ورق آهن آجدار می باشد .

 7. باسکول گوسفند کش

  باسکول گوسفند کش

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ابعاد کفه باسکول گوسفند کش پارسیان 60 در 90 سانتی متر می باشد و در اطراف این باسکول دیجیتال گوسفند کش با نرده پوشانده شده تا دام داخل آن بدون تحرک قرار گرفته و توزین دقیق انجام پذیرد.

 8. باسکول دیجیتالی گوسفندی

  باسکول دیجیتالی گوسفندی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ابعاد کفه باسکول دیجیتال گوسفند کشی 60 در 90 سانتی متر می باشد و برای توزین دام های سبک بیشترین کارایی را دارد .

 9. باسکول دیجیتال گوسفند کش

  باسکول دیجیتال گوسفند کش

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ابعاد کفه باسکول گوسفندی 80 در 90 سانتی متر می باشد که در اطراف این باسکول دیجیتال گوسفندی با نرده پوشش داده شده است تا دام داخل دستگاه بدون تحرک ایستاده و توزین به راحتی انجام پذیرد .

 10. باسکول گوسفند کشی

  باسکول گوسفند کشی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ابعاد کفه باسکول دیجیتال گوسفند کشی 80 در 90 سانتی متر می باشد که نمایشگر این مدل برروی پایه ای متحرک قرار دارد و در اطراف باسکول دیجیتالی گوسفند کش قابل نصب می باشد .

 11. باسکول دیجیتال گوسفند کشی

  باسکول دیجیتال گوسفند کشی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول گوسفندی نیکو دارای ابعاد کفه 75 در 80 سانتی متر می باشد و در اطراف این باسکول با حفاظ فلزی پوشش داده شده است .

 12. باسکول دامی گوسفندی

  باسکول دامی گوسفندی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتال گوسفند کشی ستد وزین دارای ابعاد کفه 80 در 90 سانتی متر می باشد و برای توزین دام سبک و گوسفند بسیار پرکاربرد است .

 13. باسکول دامی گوسفند کش

  باسکول دامی گوسفند کش

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ابعاد کفه باسکول گوسفندی سند وزین 80 در 90 سانتی متر می باشد و تفاوت این مدل با مدل قبلی در نمایشگر متحرک این باسکول گوسفندکش می باشد .

 14. باسکول گوسفندی

  باسکول گوسفندی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتالی گوسفندی پارسیان دارای ابعاد کفه 60 در 90 سانتی متر می باشد وبرای توزین گوسفند بیشتری کارایی را دارد .

 15. باسکول دامی گوسفند کشی

  باسکول دامی گوسفند کشی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتال گوسفند کشی نیکو دارای چرخ بوده و ابعاد کفه این باسکول دیجیتال گوسفند کش 80 در 75 سانتی متر می باشد .

 16. باسکول دامکش گوسفندی

  باسکول دامکش گوسفندی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتال گوسفند کشی 350 کیلویی نیکودارای ابعاد کفه 55 در 70 سانتی متر می باشد و دارای 4 چرخ بوده که جابجایی این باسکول را برای شما آسان می کند.

 17. باسکول دامکش گوسفندی

  باسکول دامکش گوسفندی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول گوسفندی نیکو دارای تک لودسل بوده و لودسل این مدل باسکول گوسفندکش دارای OIML استاندارد جهانی بوده و مورد تایید اداره استاندارد نیز می باشد .

 18. باسکول دیجیتالی گوسفندی

  باسکول دیجیتالی گوسفندی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول گوسفندی 500 کیلویی اعتماد دارای ابعاد کفه 80 در 70 سانتی متر می باشد و دارای نرده فلزی دورتادور باسکول بوده تا دام داخل آن قرار گرفته بدون تحرک توزین دقیق انجام پذیرد.

 19. باسکول دام کش گوسفندی

  باسکول دام کش گوسفندی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دام کش کوسفند کش حداد ماهر دارای ابعاد کفه 80 در 80 سانتی متر می باشد و دارای 4 چرخ می باشد که به جهت جابجا نمودن آسان باسکول دامکش کوسفند کش طراحی و تولید شده است .

 20. باسکول دیجیتالی گوسفند کش

  باسکول دیجیتالی گوسفند کش

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول گوسفندی مارک حداد ماهر دارای ابعاد کفه 80 در 100 سانتی متر می باشد که این باسکول دیجیتال گوسفندی دارای 4 چرخ می باشد که جابجایی این دستگاه را برای شما آسان می کند .

 21. باسکول مخصوص دام گوسفند کش

  باسکول مخصوص دام گوسفند کش

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دامکش گوسفندی حداد ماهر در ابعاد 100 در 80 می باشد که تفاوتش با مدل قبلی این است که این مدل باسکول دام کش گوسفندی بدون چرخ بوده و بر روی 4 پایه ثابت قرار دارد که این پایه های باسکول دامکش گوسفندی حداد ماهر قابل تنظیم در سطح ها ی مختلف می باشد .