کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. باسکول چرخ دار میدانی

  باسکول چرخ دار میدانی

  قیمت: ۴۲,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول چرخ دار میدانی 1000 کیلو وزین ( 1 تن ) دارای کفه ای فلزی بوده و ابعاد کفه این باسکول چرخ دار میدانی 1000 کیلویی 1 متر در 1 متر می باشد .

 2. باسکول چرخدار میدانی

  باسکول چرخدار میدانی

  قیمت: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتالی چرخ دار 1 تنی وزین دارای کفه ای فلزی بوده و ابعاد کفه این باسکول دیجیتالی چرخ دار 1 تن وزین 110 سانتی متر در 110 سانتی متر می باشد . باسکول دیجیتالی چرخدار 1000 کیلو وزین دارای 4 عدد چرخ مقاوم پاترولی می باشد و جابجایی باسکول دیجیتالی چرخ دار 1000 کیلویی به راحتی انجام می پذیرد .

 3. باسکول چرخ دار 1000 کیلویی

  باسکول چرخ دار 1000 کیلویی

  قیمت: ۴۵,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول چرخ دار میدانی 1000 کیلو وزین دارای کفه ای فلزی بوده و ابعاد کفه باسکول چرخ دار میدانی 1000 کیلویی 120 سانتی متر در 120 سانتی متر می باشد .