کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. باسکول 1 تنی چرخ دار

  باسکول 1 تنی چرخ دار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار 1 تنی حداد ماهر ساخت ایران بوده و از کیفیت بسیار بالایی در توزین برخوردار است .

 2. باسکول دیجیتال 1 تنی چرخدار

  باسکول دیجیتال 1 تنی چرخدار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتال 1 تن چرخدار مارک حداد ماهر ساخت ایران بوده و این باسکول ذیجیتال 1 تنی چرخ دار دارای 4 عدد چرخ پاترولی میدان باری می باشد .

 3. باسکول دیجیتال 1 تنی چرخدار

  باسکول دیجیتال 1 تنی چرخدار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتال 1 تنی چرخ دار مارک حداد ماهر دارای ابعاد کفه 120 در 120 سانتی متر است.

 4. باسکول میدانی

  باسکول میدانی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول میدانی 1 تن مارک سند وزین دارای ابعاد کفه 100 در 100 می باشد و دارای 4 عدد چرخ پاترولی بسیار مقاوم می باشد که برای جابجایی راحت باسکول چرخ دار طراحی و تولید شده است .

 5. باسکول چرخدار میدانی

  باسکول چرخدار میدانی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتالی چرخ دار 1 تنی سند وزین دارای کفه فلزی بوده و ابعاد کفه باسکول دیجیتالی چرخ دار 1 تن 110 در 110 می باشد .

 6. باسکول چرخ دار میدانی

  باسکول چرخ دار میدانی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار میدانی 1 تنی سند وزین دارای ابعاد کفه 120 در 120 می باشد و جنس کفه این باسکول چرخ دار 1 تن سند وزین از ورق آهنی می باشد .

 7. باسکول چرخدار میدانی

  باسکول چرخدار میدانی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتالی چرخ دار 1 تنی سند وزین دارای کفه ای فلزی بوده و ابعاد کفه این باسکول دیجیتالی چرخ دار 1 تن وزین 110 سانتی متر در 110 سانتی متر می باشد .

 8. باسکول چرخ دار میدانی

  باسکول چرخ دار میدانی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار میدانی 1000 کیلو سند وزین ( 1 تن ) دارای کفه ای فلزی بوده و ابعاد کفه این باسکول چرخ دار میدانی 1000 کیلویی 1 متر در 1 متر می باشد .

 9. باسکول چرخ دار 1000 کیلویی

  باسکول چرخ دار 1000 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار میدانی 1000 کیلو سند وزین دارای کفه ای فلزی بوده و ابعاد کفه باسکول چرخ دار میدانی 1000 کیلویی 120 سانتی متر در 120 سانتی متر می باشد .

 10. باسکول چرخ دار

  باسکول چرخ دار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخدار 1 تن مارک توزین تراز دارای کفه ای به ابعاد 150 در 150 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول چرخ دار توزین فلزی می باشد .