کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. باسکول دیجیتال 2 تن

  باسکول دیجیتال 2 تن

  قیمت: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ابعاد کفه باسکول دیجیتالی دو تنی سند وزین 1 متر در 1 متر می باشد و جنس کفه این باسکول از ورق فلزی می باشد . حساسیت و دقت توزین باسکول دیجیتالی دو تن سند وزین 500 گرم بوده و تا 200 گرم نیز قابل تغییر است .

 2. باسکول دیجیتال 2 تنی

  باسکول دیجیتال 2 تنی

  قیمت: ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتالی صنعتی دو تنی سند وزین دارای ابعاد کفه 150 در 150 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول از ورق آهنی می باشد . این باسکول دیجیتالی صنعتی دو تن دارای 4 لودسل می باشد و برای مصارف صنعتی و کارخانجات و انبارهای بزرگ و.... بسیار پرکاربرد است .

 3. باسکول 2 تن

  باسکول 2 تن

  قیمت: ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال 2 تن نیکو دارای ابعاد کفه 125 در 125 سانتی میتر می باشد که نمایشگر دیواری بوده و به دیوار متصل می شود و این امکان را نیز دارد که برروی پایه ای متحرک نصب گردد .

 4. باسکول دیجیتال دو تن

  باسکول دیجیتال دو تن

  قیمت: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال صنعتی 2 تن اعتماد دارای ابعاد کفه 100 در 100 می باشد و جنس کفه این باسکول دیجیتال صنعتی 2 تنی از ورق فلزی می باشد . باسکول دیجیتال صنعتی دو تنی اعتماد دارای 4 لودسل بوده و برای مصارف صنعتی و کارخانجات و انبارها بسیار پر کاربرد است .

 5. باسکول دیجیتالی 2 تن

  باسکول دیجیتالی 2 تن

  قیمت: ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال صنعتی 2 تن اعتماد در ابعاد 125 در 125 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول دیجیتال صنعتی 2 تنی از ورق فلزی می باشد . دقت و حساسیت باسکول دیجیتال صنعتی دو تنی اعتماد 500 گرم بوده و تا 200 گرم قابل تغییر است

 6. باسکول دیجیتالی 2 تنی

  باسکول دیجیتالی 2 تنی

  قیمت: ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول صنعتی 2 تن اعتماد دارای ابعاد کفه 150 در 150 سانتی متر می باشد و ورق صفحه این باسکول صنعتی 2 تنی از ورق فولاد می باشد . دقت و حساسیت باسکول صنعتی دو تنی اعتماد 500 گرم می باشد و تا 200 گرم نیز در ضورت نیاز مشتری قابل تغییر می باشد .

 7. باسکول دیجیتالی دو تنی

  باسکول دیجیتالی دو تنی

  قیمت: ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال 2 تن نیکو در ابعاد 125 در 125 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول دیجیتال 2 تنی از ورق فلزی می باشد .

 8. باسکول صنعتی 2 تن

  باسکول صنعتی 2 تن

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتال 2 تن بی نظیر دارای ابعاد کفه 150 در 150 سانتی متر می باشد و دارای 4 لودسل نسز است . جنس کفه باسکول دیجیتال 2 تنی بینظیر از ورق فولادی بوده و برای مصارف صنعتی و کارخانحات و انبارهای بزرگ بسیار پرکاربرد است .

 9. باسکول صنعتی 2 تنی

  باسکول صنعتی 2 تنی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول صنعتی 2 تن بینظیر در ابعاد 150 در 200 سانتی متر می باشد و این جنس کفه این باسکول صنعتی 2 تنی از ورق فولاد می باشد . باسکول صنعتی دو تنی بی نظیر دارای 4 لودسل می باشد و برای مصارف صنعتی و دامداری با توجه به ابعاد خاص آن بیشترین کارایی را دارد .

 10. باسکول دیجیتال دو تنی

  باسکول دیجیتال دو تنی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دو تن حداد ماهر در ابعاد 110 در 120 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول 2 تنی از ورق فولاد می باشد . دقت توزین و حساسیت باسکول دو تنی حداد ماهر 500 گرم بوده و تا 200 گرم نیز قابل تغییر است .

 11. باسکول دیجیتال 2 تن پند

  باسکول دیجیتال 2 تن پند

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتال صنعتی پند 2 تن در ابعاد 150 در 150 سانتی متر می باشد و جنس ورق به کار رفته برای باسکول دیجیتال صنعتی پند 2 تنی از ورق فلزی می باشد .