کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. باسکول 300 کیلوگرم

  باسکول 300 کیلوگرم

  قیمت: ۵۰,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ابعاد کفه باسکول دیجیتال 300 کیلویی نیکو 55 در 70 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول از ورق فلزی بوده که بارنگ کوره ای صنعتی پوشش داده شده است .

 2. باسکول دیجیتالی 300 کیلویی

  باسکول دیجیتالی 300 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتالی 300 کیلوگرم اعتماد دارای کفه فلزی بوده و ابعاد این کفه 70 سانتی متر در 70 سانتی متر می باشد .

 3. باسکول 300 کیلو

  باسکول 300 کیلو

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 300 کیلویی پند دارای کفه ای به ابعاد 65 سانتی متر در 65 سانتی متر می باشد و حساسیت ودقت این باسکول 300 کیلو 50 گرم می باشد و تا 20 گرم نیز قابل تغییر است .

 4. باسکول 300 کیلو محک

  باسکول 300 کیلو محک

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتالی 300 کیلوگرم مارک محک دارای ابعاد کفه 70سانتی متر در 70 سانتی متر می باشد . جنس کفه سینی باسکول دیجیتالی 300 کیلو مارک محک مدل 13000 از ورق گالوانیزه بارنگ کوره ای صنعتی می باشد .

 5. باسکول 300 کیلویی محک

  باسکول 300 کیلویی محک

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 300 کیلویی محک دارای سینی با کفه استیل می باشد و ابعاد کفه باسکول 300 کیلو محک 70 سانتی متر در 70 سانتی متر می باشد .

 6. باسکول دیجیتالی 300 کیلو

  باسکول دیجیتالی 300 کیلو

  قیمت: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتالی 300 کیلویی مارک آریا دارای کفه ای به ابعاد 60 در60 سانتی متر می باشد .

 7. باسکول 300 کیلویی

  باسکول 300 کیلویی

  قیمت: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 300 کیلویی دیجیتالی ممتاز مدل MT 5000 S ساخت ایران بوده و از کیفیت بسیار بالایی در توزین برخوردار است .

 8. باسکول 300 کیلویی

  باسکول 300 کیلویی

  قیمت: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 300 کیلویی مارک ممتاز ساخت ایران بوده و مدل این باسکول 300 کیلو MT 5000 S می باشد .

 9. باسکول دیجیتال صنعتی 300 کیلو

  باسکول دیجیتال صنعتی 300 کیلو

  قیمت: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول صنعتی دیجیتالی مارک ممتاز ساخت ایران بوده و مدل مدل این باسکول صنعتی دیجیتالی 300 کیلو MT 300 A می باشد .

 10. باسکول صنعتی 300 کیلویی

  باسکول صنعتی 300 کیلویی

  قیمت: ۲۰,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول صنعتی دیجیتالی 300 کیلویی مارک ممتاز مدل MT 300 B دارای کفه ای به ابعاد 40 در 50 سانتی متر می باشد .

 11. باسکول صنعتی دیجیتال 300 کیلو

  باسکول صنعتی دیجیتال 300 کیلو

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 300 کیلویی مارک حداد ماهر ساخت ایران می باشد و دارای کفه ای به ابعاد 55 در 65 سانتی متر می باشد .

 12. باسکول 300 کیلویی متحرک

  باسکول 300 کیلویی متحرک

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دییجتالی 300 مکیلوگرم مخک جز باسکول متحرک بوده و دارای کفه ای از جنس گالوانیزه بارنگ کوره ای می باشد . ابعاد باسکول دیجیتالی متحرک محک 300 کیلو 70 سانتی متر در 70 سانتی متر می باشد .

 13. باسکول متحرک 300 کیلویی

  باسکول متحرک 300 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 300 کیلویی متحرک مارک محک مدل 13000 دارای کفه ای از جنس استیل می باشد که این کفه این قابلیت را دارد که بتوان از باسکول جدا کرد و کاملا با آب شست .

 14. باسکول 300 کیلویی

  باسکول 300 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 300 کیلویی مارک حداد ماهر دارای کفه ای از جنس اسیتل بوده و ابعاد کفه این باسکول 300 کیلو 55 در 65 سانتی متر می باشد .

 15. باسکول 300 کیلویی

  باسکول 300 کیلویی

  قیمت: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 300 کیلو مدل M 300B دارای کفه ای به ابعاد 40 در 50 سانتی متر می باشد و جنس سینی به کار رفته در این باسکول 300 کیلویی دیجیتال فلزی می باشد .

 16. باسکول دیواری محک 300 کیلویی

  باسکول دیواری محک 300 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیواری دیجیتالی 300 کیلویی محک دارای کفه ای از جنس گالوانیزه می باشد که با رنگ کوره ای برای مصارف صنعتی طراحی شده است . ابعاد کفه باسکول دیواری دیجیتالی 300 کیلو محک 70 سانتی متر در 70 سانتی متر می باشد .

 17. باسکول دیواری 300 کیلو

  باسکول دیواری 300 کیلو

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتال دیواری 300 کیلو محک دارای کفه استیل بوده و ابعاد کفه این باسکول 70 سانتی متر در 70 می باشد .

 18. باسکول 300 کیلو دیجیتالی

  باسکول 300 کیلو دیجیتالی

  قیمت: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  این باسکول 300 کیلویی دیجیتالی مارک ممتاز مدل MT 500 S ساخت ایران بوده و از کیفیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است .

 19. باسکول دیجیتال 300 کیلویی

  باسکول دیجیتال 300 کیلویی

  قیمت: ۲۰,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول صنعتی دیجیتالی 300 کیلویی مارک ممتاز مدل MT300 دارای کفه ای به ابعاد 40 در 50 سانتی متر می باشد .

 20. باسکول صنعتی 300 کیلویی

  باسکول صنعتی 300 کیلویی

  قیمت: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 300 کیلویی مدل M 300 I دارای کفه ای از جنس اهن و ابعاد 40 در 50 سانتی متر می باشد .

 21. باسکول صنعتی 300 کیلویی

  باسکول صنعتی 300 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول صنعتی دیجیتالی 300 کیلو دارای کفه ای فلزی بوده و ابعاد کفه فلزی این باسکول صنعتی دیجیتال 300 کیلویی 40 در 50 سانتی متر است .

 22. باسکول دیجیتال 300 کیلویی

  باسکول دیجیتال 300 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ظرفیت این باسکول 300 کیلوگرم می باشد و ابعاد باسکول 300 کیلویی حداد ماهر 55 سانتی متر در 65 سانتی متر می باشد . دقت و حساسیت باسکول 300 کیلو حداد ماهر 100 گرم می باشد و در صورت در خواست مشتری تا 50 گرم قابل تغییر است .

 23. باسکول 300 کیلویی

  باسکول 300 کیلویی

  قیمت: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتالی 300 کیلوگرم SV 7000 300KG دارای ابعاد کفه 50 در 50 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول دیجیتالی 300 کیلو از ورق استیل قابل شستشو می باشد .

 24. باسکول دیجیتال 300 کیلو

  باسکول دیجیتال 300 کیلو

  قیمت: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 300 کیلویی SV 7000 300KG دارای کفه ای از جنس گالوانیزه می باشد که بارنگ کوره ای پوشش داده شده و دارای ابعاد 50 در 50 می باشد .

 25. باسکول دیجیتال صنعتی 300 کیلویی

  باسکول دیجیتال صنعتی 300 کیلویی

  قیمت: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 300 کیلویی مارک ممتاز مدل MT 300 دارای کفه ای به ابعاد 40 در50 سانتی متر می باشد .