کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. باسکول 100 کیلویی

  باسکول 100 کیلویی

  قیمت: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 100 کیلویی شرکت نیکوبا ابعاد 45سانتی متر در 50 سانتی مترو دارای کفه فلزی

 2. باسکول 200 کیلو

  باسکول 200 کیلو

  قیمت: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال 200 کیلو مارک نیکو در ابعاد 55در 55 وکفه فلزی دارای نشان استاندارد

 3. باسکول 300 کیلو

  باسکول 300 کیلو

  قیمت: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 300 کیلو نیکو با حداکثر وزن 350 کیلو گرم و حداقل وزن 7/5 کیلوگرم می باشد .

 4. باسکول 300 کیلو استیل

  باسکول 300 کیلو استیل

  قیمت: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال 300 کیلو نیکو با کفه استیلو ابعد کفه55 در 45 دارای 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

 5. باسکول 500 کیلو

  باسکول 500 کیلو

  قیمت: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 500 مکیلو مارک نیکو دارای کفه استیل وابعاد کفه 75سانتی متر در 70 سانتی متر

 6. باسکول 500 کیلو چرخدار

  باسکول 500 کیلو چرخدار

  قیمت: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 500 کیلو چرخ دار مارک نیکو ابعاد کفه 75 سانتی متر در 80 سانتی متر

 7. باسکول 700 کیلو نیکو

  باسکول 700 کیلو نیکو

  قیمت: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 700کیلو چرخ دار مارک نیکو ابعاد کفه 75 سانتی متر در 80 سانتی متر

 8. باسکول 1 تن

  باسکول 1 تن

  قیمت: ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال 1 تن مارک نیکو در ابعاد 105 سانتی متر در 110 سانتی متر

 9. باسکول 1 تنی

  باسکول 1 تنی

  قیمت: ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتالی 1 تنی مارک نیکو در ابعاد 105 سانتی متر در 125 سانتیمتر و تک لودسل

 10. باسکول دیجیتال 1 تنی

  باسکول دیجیتال 1 تنی

  قیمت: ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتالی 1 تنی مارک نیکو در ابعاد 125سانتی متر در 125 سانتیمتر و تک لودسل

 11. باسکول 2 تنی

  باسکول 2 تنی

  قیمت: ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال 2 تنی نیکو چرخ دار ابعاد 125 سانتی متر در 125 سانتی متر

 12. باسکول دام کش 2 تن

  باسکول دام کش 2 تن

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دامکش 2 تن با ابعاد 125 سانتی متر در 125 سانتی متر و بادقت 200 گرم می باشد .

 13. باسکول دام کش 3 تن

  باسکول دام کش 3 تن

  قیمت: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال دامکش 3 تن با حداکثر وزن 2500 تا 3000 کیلو گرم و با حداقل وزن 50 کیلوگرم .

 14. باسکول دامکش 5 تن

  باسکول دامکش 5 تن

  قیمت: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال دامکش 5 تن با حداکثر وزن 4500 تا 5000 کیلو گرم و با حداقل وزن 50 کیلوگرم .

 15. باسکول دیجیتال گوسفند کشی

  باسکول دیجیتال گوسفند کشی

  قیمت: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول گوسفندی نیکو دارای ابعاد کفه 75 در 80 سانتی متر می باشد و در اطراف این باسکول با حفاظ فلزی پوشش داده شده است .

 16. باسکول دامداری

  باسکول دامداری

  قیمت: ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دامکشی 700 کیلویی در ابعاد 75 سانتی متر در 80 سانتی متر مارک نیکو داری یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد .

 17. باسکول قد و وزن

  باسکول قد و وزن

  قیمت: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال قد و وزن مارک نیکو با ابعاد کفه 42 سانتی متر در 42

 18. باسکول دام

  باسکول دام

  قیمت: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دامکش 350 کیلویی مارک نیکو دارای قفس بوده و دام پس از ورود به داخل باسکول دام و توزین از درب فوق خارج می شود.

 19. باسکول دامکش

  باسکول دامکش

  قیمت: ۶۶,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دامی مارک نیکو در ابعاد 55 سانتی متر در 75 سانتی متر می باشد .