کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. باسکول دیجیتال 100 کیلویی چرخ دار

  باسکول دیجیتال 100 کیلویی چرخ دار

  قیمت: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال صنعتی 100 کیلویی مدل چرخ دار مارک وزین دارای کفه به ابعاد 60 در 40 می باشد .

 2. باسکول 200 کیلویی چرخدار

  باسکول 200 کیلویی چرخدار

  قیمت: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتالی صنعتی 200 کیلویی مدل چرخ دار مارک وزین دارای ابعاد 40 در 60 می باشد .

 3. باسکول دیجیتال 300 کیلویی چرخ دار

  باسکول دیجیتال 300 کیلویی چرخ دار

  قیمت: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ابعاد کفه باسکول دیجیتالی 300 کیلو وزین 60 در 40 می باشد .

 4. باسکول دیجیتالی 500 کیلویی

  باسکول دیجیتالی 500 کیلویی

  قیمت: ۳۴,۳۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال صنعتی 500 کیلویی چرخ دار مارک وزین در ابعاد 65 در 65 می باشد .

 5. باسکول چرخ دار 500 کیلو

  باسکول چرخ دار 500 کیلو

  قیمت: ۳۶,۳۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 500 کیلو چرخ دار مارک وزین ابعاد 75در 75می باشد . جنس کفه باسکول دیجیتال 500 کیلو استیل می باشد.