کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. ترازو فرغونی

  ترازو فرغونی

  قیمت: ۷۶,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو فرغونی لبه معمولی جهت توزین کالا های که باید جابجا گردد کارایی داشته ود مرغداریهای گوشتی وتخم گذار جهت ترکیب دقیق دان کاربرد دارد

 2. فرغون باسکولی

  فرغون باسکولی

  قیمت: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول فرغونی جهت توزین کالا های که باید جابجا گردد کارایی داشته ود مرغداریهای گوشتی وتخم گذار جهت ترکیب دقیق دان کاربرد دارد

 3. فرغون دیجیتال

  فرغون دیجیتال

  قیمت: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول فرغونی 700 کیلویی 4 چرخ با درب کمپرسی متحرک مدل WBL

 4. فرغون دیجیتالی

  فرغون دیجیتالی

  قیمت: ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول فرغون دیجیتالی 500 کیلو نیکو در ابعاد 70 سانتی متر در 100 سانتی متر به ارتفاع 70 سانتی متر

 5. فرغون باسکول دار

  فرغون باسکول دار

  قیمت: ۶۵,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول فرغونی 250 کیلویی مارک نیکو در ابعاد 42 سانتی متر در 70 و به عمق 32 سانتی متر می باشد .

 6. باسکول فرغون

  باسکول فرغون

  قیمت: ۹۷,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول فرغون 400 کیلویی مارک حداد ماهر دارای ابعاد 85 در65 سانتی متر به ارتفاع 50 سانتی می باشد . باسکول فرغون دیجیتال 400 کیلویی حداد ماهر دارای 4 چرخ بوده که چرخ های جلو ثابت و چرخ های عقب متحرک ترمزدار می باشد .

 7. باسکول فرغون دیجیتال

  باسکول فرغون دیجیتال

  قیمت: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  فرغون باسکولی حداد ماهر دارای دو چرخ بوده و ظرفیت توزین این فرغون باسکول دار تا 250 کیلوگرم می باشد . ابعاد فرغون باسکول 250 کیلویی حداد ماهر 85 در 58 سانتی متر به به عمق 40 سانتی متر می باشد .

 8. باسکول فرغونی

  باسکول فرغونی

  باسکول فرغونی جهت توزین کالا های که باید جابجا گردد کارایی داشته ود مرغداریهای گوشتی وتخم گذار جهت ترکیب دقیق دان کاربرد دارد