کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. باسکول مکانیکی 100 کیلویی

  باسکول مکانیکی 100 کیلویی

  قیمت: ۷,۸۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیکی 100 کیلویی تولیدی شرکت حداد ماهر یکه از بزرگترین تولید کنندگان باسکول مکانیکی وباسکول دیجیتالی در سطح کشور می باشد. ظرفیت باسکول فوق 100 کیلویی بوده وبه عنوان باسکول مکانیک 100 کیلویی شناخته شده است.امروزه با پیشرفت تکنولوژی وتولید انواع باسکول دیجیتالی درخواست خرید قپان یاهمان باسکول مکانیکی به کمترین حد خود رسیده است

 2. باسکول مکانیکی 200 کیلویی

  باسکول مکانیکی 200 کیلویی

  قیمت: ۹,۳۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال

  قپان 200 کیلویی آویزدار با وزنه باسکول مکانیکی 200 کیلویی تولیدی شرکت حداد ماهر یکی از بزرگترین تولید کنندگان باسکول مکانیکی وباسکول دیجیتالی در سطح کشور می باشد. ظرفیت باسکول فوق 200 کیلویی بوده وبه عنوان باسکول مکانیک 200 کیلویی شناخته شده است

 3. باسکول مکانیکی 200 کیلویی کوچک

  باسکول مکانیکی 200 کیلویی کوچک

  قیمت: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  قپان 200 کیلویی آویزدار با وزنه باسکول مکانیکی 200 کیلویی تولیدی شرکت حداد ماهر یکی از بزرگترین تولید کنندگان باسکول مکانیکی وباسکول دیجیتالی در سطح کشور می باشد. ظرفیت باسکول فوق 200 کیلویی بوده وبه عنوان باسکول مکانیک 200 کیلویی شناخته شده است

 4. باسکول مکانیکی 500 کیلویی

  باسکول مکانیکی 500 کیلویی

  قیمت: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیکی 500 کیلویی تولیدی شرکت حداد ماهر یکی از بزرگترین تولید کنندگان باسکول مکانیکی وباسکول دیجیتالی در سطح کشور می باشد. ظرفیت باسکول فوق 500 کیلویی بوده وبه عنوان باسکول مکانیک 500 کیلویی شناخته شده است.ا

 5. باسکول مکانیکی 1 تنی

  باسکول مکانیکی 1 تنی

  قیمت: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  قپان 1 تنی آویزدار با وزنه باسکول مکانیکی یک تنی تولیدی شرکت حداد ماهر یکی از بزرگترین تولید کنندگان باسکول مکانیکی وباسکول دیجیتالی در سطح کشور می باشد. ظرفیت باسکول فوق 1000 کیلویی بوده وبه عنوان باسکول مکانیک 1 تنی شناخته شده است.

 6. باسکول مکانیک 2 تنی سنگ سر خود

  باسکول مکانیک 2 تنی سنگ سر خود

  قیمت: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  قپان 2 تنی آویزدار با وزنه باسکول مکانیکی دو تنی تولیدی شرکت حداد ماهر یکی از بزرگترین تولید کنندگان باسکول مکانیکی وباسکول دیجیتالی در سطح کشور می باشد. ظرفیت باسکول فوق 2000 کیلویی بوده وبه عنوان باسکول مکانیک 2 تنی شناخته شده است

 7. باسکول مکانیک 3 تنی

  باسکول مکانیک 3 تنی

  قیمت: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  قپان3 تنی آویزدار با وزنه باسکول مکانیکی سه تنی تولیدی شرکت حداد ماهر یکی از بزرگترین تولید کنندگان باسکول مکانیکی وباسکول دیجیتالی در سطح کشور می باشد. ظرفیت باسکول فوق 3000 کیلویی بوده وبه عنوان باسکول مکانیک 3 تنی شناخته شده است

 8. باسکول مکانیکی 1 تنی میدانی

  باسکول مکانیکی 1 تنی میدانی

  قیمت: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  قپان 1 تنی میدانی سنگ سرخود باسکول مکانیکی یک تنی تولیدی شرکت حداد ماهر یکی از بزرگترین تولید کنندگان باسکول مکانیکی وباسکول دیجیتالی در سطح کشور می باشد. ظرفیت باسکول فوق 1000 کیلویی بوده وبه عنوان باسکول مکانیک 1 تنی شناخته شده است

 9. قپان 1 تن میدانی

  قپان 1 تن میدانی

  قیمت: ۵۱,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  قپان 1 تنی میدانی سنگ سرخود باسکول مکانیکی یک تنی تولیدی شرکت حداد ماهر یکی از بزرگترین تولید کنندگان باسکول مکانیکی وباسکول دیجیتالی در سطح کشور می باشد. ظرفیت باسکول فوق 1000 کیلویی بوده وبه عنوان باسکول مکانیک 1 تنی شناخته شده است

 10. باسکول میدانی چرخ دار 2000 کیلویی

  باسکول میدانی چرخ دار 2000 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول میدانی پاترولی 2000 کیلویی توزین سریع و دقیق و بسیار راحت یکی از ویژگیهای این مدل باسکول می باشد وبرای مکان های مرطوب مناسب می باشد.باسکول 2 تنی چرخ داردارای طراحی شیک و مقاوم برای کارهای مختلف بوده

 11. باسکول چرخ دار 3 تنی

  باسکول چرخ دار 3 تنی

  قیمت: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول سه تن تولید شرکت حدادماهر دارای چرخ جهت جابجایی آسان وقابل استفاده در تره بار وکارخانجات

 12. باسکول چرخ دار میدانی 1 تن

  باسکول چرخ دار میدانی 1 تن

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار 1000 کیلویی میدان باری توزین سریع و دقیق و بسیار راحت یکی از ویژگیهای این مدل باسکول می باشد وبرای مکان های مرطوب مناسب می باشد.باسکول 1 تنی چرخ داردارای طراحی شیک و مقاوم برای کارهای مختلف بوده واین باسکول دارای نمایشگر زیبا و قابل چرخش بوده وقابلیت جدا شدنی نمایشگر باسکول یکی دیگر از مزایاهای این مدل باسکول دیجیتالی می باشد و دارای کلید های نرم و استاندارد می باشد