کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. ترازو دیجیتال 40 کیلویی

  ترازو دیجیتال 40 کیلویی

  ابعاد کفه ترازوی فروشگاهی بامبو 34 در 23 سانتی متر می باشد و جنس سینی ترازوی فروشگاهی 40 کیلویی بامبو از استیل می باشد . حساسیت و دقت توزین ترازوی فروشگاهی 40 کیلو بامبو 1 گرم می باشد و قابل تغییر تا 2 و 5 و 10 گرم نیز می باشد .

 2. ترازو 40 کیلویی

  ترازو 40 کیلویی

  قیمت: ۳,۶۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ابعاد کفه ترازوی فروشگاهی اطمینان 34 در 23 سانتی متر می باشد و جنس سینی ترازوی فروشگاهی 40 کیلویی اطمینان از استیل می باشد . حساسیت و دقت توزین ترازوی فروشگاهی 40 کیلو اطمینان 1 گرم می باشد و قابل تغییر تا 2 و 5 و 10 گرم نیز می باشد .

 3. ترازو 40 کیلو

  ترازو 40 کیلو

  قیمت: ۳,۹۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو 40 کیلویی اطمینان دارای سینی استیل لبه دار می باشد و برای مصارفی که نیازمند سینی لبه دار برای سر ریز نشدن کالاهای خود دارند کاربرد دارد . ابعاد سینی استیل ترازو اطمینان 40 کیلوگرم 29 سانتی متر در 39 سانتی متر می باشد .

 4. ترازو دیجیتالی 40 کیلویی

  ترازو دیجیتالی 40 کیلویی

  ترازو 40 کیلویی بامبو دارای سینی استیل لبه دار می باشد و برای مصارفی که نیازمند سینی لبه دار برای سر ریز نشدن کالاهای خود دارند کاربرد دارد . ابعاد سینی استیل ترازو بامبو 40 کیلوگرم 29 سانتی متر در 39 سانتی متر می باشد .

 5. ترازو دیجیتال 30 کیلویی

  ترازو دیجیتال 30 کیلویی

  ترازو فروشگاهی بی نظیر بامبو با سینی استیل می باشد و ابعاد کفه این ترازوی فروشگاهی 30 کیلویی بی نظیر 20 در 30 سانتی متر می باشد .

 6. ترازو 30 کیلو

  ترازو 30 کیلو

  قیمت: ۳,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو فروشگاهی اطمینان با سینی استیل می باشد و ابعاد کفه این ترازوی فروشگاهی 30 کیلویی بی نظیر 20 در 30 سانتی متر می باشد .

 7. ترازوی 30 کیلو

  ترازوی 30 کیلو

  قیمت: ۳,۸۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو 30 کیلویی اطمینان بی علمک می باشد و دارای سینی استیل تخت و سینی استیل لبه دار می باشد که ابعاد کفه این سینی لبه دار 29 در 39 سانتی متر می باشد .

 8. ترازو دیجیتالی 30 کیلویی

  ترازو دیجیتالی 30 کیلویی

  ترازو 30 کیلویی بامبو بی علمک می باشد و دارای سینی استیل تخت و سینی استیل لبه دار می باشد که ابعاد کفه این سینی لبه دار 29 در 39 سانتی متر می باشد .

 9. ترازو دیجیتالی 20 کیلویی

  ترازو دیجیتالی 20 کیلویی

  ترازوی فروشگاهی بی علمک بامبو دارای سینی استیل تخت می باشد که ابعاد کفه این سینی ترازوی فروشگاهی 20 کیلویی بامبو 20 سانتی متر در 30 سانتی متر می باشد .

 10. ترازو 20 کیلویی

  ترازو 20 کیلویی

  قیمت: ۳,۴۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی فروشگاهی بی علمک اطمینان دارای سینی استیل تخت می باشد که ابعاد کفه این سینی ترازوی فروشگاهی 20 کیلویی اطمینان 20 سانتی متر در 30 سانتی متر می باشد .

 11. ترازو دیجیتالی 20 کیلویی

  ترازو دیجیتالی 20 کیلویی

  قیمت: ۳,۶۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو دیجیتال دقیق 20 کیلویی اطمینان دارای سینی از جنس استیل و لبه دار می باشد که ابعاد این سینی 29 در 39 انتی متر می باشد و سینی استیل

 12. ترازو 20 کیلویی

  ترازو 20 کیلویی

  ترازو دیجیتال دقیق 20 کیلویی بامبو دارای سینی از جنس استیل و لبه دار می باشد که ابعاد این سینی 29 در 39 انتی متر می باشد و سینی استیل

 13. ترازو 10 کیلویی

  ترازو 10 کیلویی

  قیمت: ۳,۳۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو بامبو بی علمک دارای سینی از جنس استیل می باشد و به ابعاد کفه سینی استیل ترازو 10 کیلویی بامبو بی علمک 20 سانتی متر در 30 سانتی متر می باشد .

 14. ترازوی 10 کیلویی

  ترازوی 10 کیلویی

  قیمت: ۳,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی فروشگاهی بی علمک بامبو دارای دو عدد سینی استیل می باشد سینی استیل اول سینی تخت و سینی دوم سینی استیل لبه دار می باشد

 15. ترازو 40 کیلویی

  ترازو 40 کیلویی

  قیمت: ۴,۱۸۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  تراو 40 کیلویی مارک استارلایت دارای سینی از جنس استیل بوده و ابعاد کفه این ترازو 40 کیلو 25 سانتی متر در 35 سانتی متر می باشد .

 16. ترازوی 40 کیلویی

  ترازوی 40 کیلویی

  قیمت: ۴,۴۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی فروشگاهی بی علمک استارلایت دارای سینی استیل تخت و سینی استیل لبه دار می باشد که ابعاد کفه این سینی استیل لبه دار 29 سانتی متر در 39 سانتی متر می باشد .

 17. ترازو 30 کیلویی استارلایت

  ترازو 30 کیلویی استارلایت

  قیمت: ۳,۹۸۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو دیجیتال 30 کیلویی استارلایت ظرفیت: 30 کیلوگرم ابعاد کفه: 30*20 دقت: 2 و5 و10 گرم(قابل تغيير با توجه به نياز مشتري) نمایشگر LCD با Back Light کارکرد با برق و باطری داراي حافظه مستيم كالابراي وارد كردن كالا

 18. ترازوی 30 کیلویی

  ترازوی 30 کیلویی

  قیمت: ۴,۲۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو بی علمک استارلایت 30 کیلویی دارای سینی استیل تخت می باشد که ابعاد کفه این سینی استل 25 در 35 سانتی متر می باشد .

 19. باسکول 300 کیلو تاشو

  باسکول 300 کیلو تاشو

  قیمت: ۶,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 300 کیلو تاشو دارای ابعاد 50در 40 سانتی متر می باشد و دقت این باسکول دیجیتال 300 کیلو 20 گرم است.

 20. باسکول 100 کیلو یی تاشو

  باسکول 100 کیلو یی تاشو

  قیمت: ۵,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 100 کیلو تاشو دارای ابعاد 30 در 40 سانتی متر می باشد و دقت این باسکول دیجیتال 100 کیلو 10 گرم است.

 21. باسکول 200 کیلو تاشو

  باسکول 200 کیلو تاشو

  قیمت: ۵,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 200 کیلو تاشو دارای ابعاد 30 در 40 سانتی متر می باشد و دقت این باسکول دیجیتال 200 کیلو 10 گرم است.

 22. ترازو 60 کیلویی

  ترازو 60 کیلویی

  قیمت: ۴,۵۸۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی 60 کیلویی بی علمک کیا ابعاد کفه 38 در 34 سانتی متر می باشد .

 23. ترازوی 40 کیلویی

  ترازوی 40 کیلویی

  قیمت: ۵,۳۵۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی فروشگاهی علمک دار کمری دارای ستون نمایشگر دوطرفه بوده و دارای سینی استیل به ابعاد 24 در 34 سانتی متر می باشد .

 24. ترازوی دیجیتال 40 کیلویی

  ترازوی دیجیتال 40 کیلویی

  قیمت: ۵,۵۵۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال

  ترازو دیجیتال دقیق 40 کیلویی کمری دارای دو مدل سینی استیل تخت و سینی استیل لبه دار می باشد که با توجه به نیاز مشتری می توانید از هرکدام از این دو مدل سینی استفاده نمایید .

 25. ترازو 50 کیلویی اطلس

  ترازو 50 کیلویی اطلس

  قیمت: ۴,۵۸۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی 50 کیلویی اطللس بدون علمک می باشد و صفحه نمایشگر آن روی کفه ترازو دیجیتال 50 کیلو قرار دارد .