کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. باسکول مکانیک

  باسکول مکانیک

  قیمت: ۸,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک 100 کیلویی مارک نیکو دارای کفه ای به ابعاد 35 در 45 سانتی متر می باشد .

 2. باسکول مکانیکی

  باسکول مکانیکی

  قیمت: ۸,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول سنگی حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 100 کیلو داشته و ابعاد کفه باسکول مکانیکی 100 کیلو 42 در 33 سانتی متر می باشد.

 3. باسکول مکانیک 200 کیلویی

  باسکول مکانیک 200 کیلویی

  قیمت: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیکی 200 کیلویی نیکو دارای کفه ای به ابعاد 40 در 55 سانتی متر می باشد .

 4. باسکول مکانیکی 200 کیلویی

  باسکول مکانیکی 200 کیلویی

  قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 200 کیلوگرم را داراست .

 5. باسکول مکانیکی 300 کیلویی

  باسکول مکانیکی 300 کیلویی

  قیمت: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول سنگی نیکو دارای ظرفیت توزین تا 300 کیلو را داشته و ابعاد کفه باسکول سنگی 300 کیلو نیکو45 در 65 سانتی میتر می باشد .

 6. باسکول مکانیک 300 کیلویی

  باسکول مکانیک 300 کیلویی

  قیمت: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک حداد ماهر دارای ابعاد کفه 68 در 46 سانتی متر می باشد و ظرفیت توزین این باسکول مکانیکی حداد ماهر تا 300 کیلوگرم می باشد .

 7. باسکول مکانیکی 500 کیلویی

  باسکول مکانیکی 500 کیلویی

  قیمت: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول سنگی 500 کیلویی نیکو دارای ابعاد کفه 65 در 65 سانتی متر می باشد.

 8. باسکول مکانیک 500 کیلویی

  باسکول مکانیک 500 کیلویی

  قیمت: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 500 کیلو بوده و ابعاد کفه باسکول مکانیکی حداد ماهر 72 در 66 سانتی متر می باشد .

 9. باسکول سنگی

  باسکول سنگی

  قیمت: ۲۴,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول سنگی 500 کیلویی حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 500 کیلوگرم را داراست و ابعاد کفه یان باسکول سنگی 72 در 66 سانتی متر می باشد .

 10. باسکول مکانیک 1 تن

  باسکول مکانیک 1 تن

  قیمت: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک نیکو دارای ظرفیت توزین تا 1 تن را داراست و ابعاد کفه این باسکول مکانیکی 110 در 95 سانتی متر می باشد .