کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. باسکول مکانیک

  باسکول مکانیک

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول مکانیک 100 کیلویی مارک نیکو دارای کفه ای به ابعاد 35 در 45 سانتی متر می باشد .

 2. باسکول مکانیکی

  باسکول مکانیکی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول سنگی حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 100 کیلو داشته و ابعاد کفه باسکول مکانیکی 100 کیلو 42 در 33 سانتی متر می باشد.

 3. باسکول مکانیک 200 کیلویی

  باسکول مکانیک 200 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول مکانیکی 200 کیلویی نیکو دارای کفه ای به ابعاد 40 در 55 سانتی متر می باشد .

 4. باسکول مکانیکی 200 کیلویی

  باسکول مکانیکی 200 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول مکانیک حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 200 کیلوگرم را داراست .

 5. باسکول مکانیکی 300 کیلویی

  باسکول مکانیکی 300 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول سنگی نیکو دارای ظرفیت توزین تا 300 کیلو را داشته و ابعاد کفه باسکول سنگی 300 کیلو نیکو45 در 65 سانتی میتر می باشد .

 6. باسکول مکانیک 300 کیلویی

  باسکول مکانیک 300 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول مکانیک حداد ماهر دارای ابعاد کفه 68 در 46 سانتی متر می باشد و ظرفیت توزین این باسکول مکانیکی حداد ماهر تا 300 کیلوگرم می باشد .

 7. باسکول مکانیکی 500 کیلویی

  باسکول مکانیکی 500 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول سنگی 500 کیلویی نیکو دارای ابعاد کفه 65 در 65 سانتی متر می باشد.

 8. باسکول مکانیک 500 کیلویی

  باسکول مکانیک 500 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول مکانیک حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 500 کیلو بوده و ابعاد کفه باسکول مکانیکی حداد ماهر 72 در 66 سانتی متر می باشد .

 9. باسکول سنگی

  باسکول سنگی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول سنگی 500 کیلویی حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 500 کیلوگرم را داراست و ابعاد کفه یان باسکول سنگی 72 در 66 سانتی متر می باشد .

 10. باسکول مکانیک 1 تن

  باسکول مکانیک 1 تن

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول مکانیک نیکو دارای ظرفیت توزین تا 1 تن را داراست و ابعاد کفه این باسکول مکانیکی 110 در 95 سانتی متر می باشد .

 11. باسکول مکانیکی 1 تن

  باسکول مکانیکی 1 تن

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  قپان 1 تن حداد ماهر دارای کفه ای به ابعاد 105 در 94 سانتی متر می باشد و تا 1000 کیلوگرم قابلیت توزین دارد .

 12. باسکول مکانیکی 1 تن

  باسکول مکانیکی 1 تن

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  قپان 1 تنی حداد ماهر دارای کفه ای به ابعاد 105 در 94 سانتی متر می باشد و تا 1000 کیلوگرم قابلیت توین دارد .

 13. باسکول سنگی 1 تن

  باسکول سنگی 1 تن

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول مکانیک 1 تن حداد ماهر دارا کفه ای به ابعاد 105در 94 می باشد که این مدل باسکول مکانیکی سنگ سرخود می باشد .

 14. باسکول آویز دار 1 تن

  باسکول آویز دار 1 تن

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول آویز دار با وزنه حداد ماهر دارای ابعاد کفه 94 در 105 سانتی متر می باشد و دارای چرخ نیز می باشد .

 15. باسکول آویزدار با وزنه

  باسکول آویزدار با وزنه

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول آویز دار با وزنه بدون چرخ مارک حداد ماهر می باشد و ابعاد کفه این باسکول مکانیک 120 در 100 سانتی متر می باشد .

 16. باسکول آویز دار 1 تنی

  باسکول آویز دار 1 تنی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول مکانیک حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 1000 کیلوگرم را داراست و دارای ابعاد کفه 120 در100 می باشد .

 17. قپان آویز دار 1 تنی

  قپان آویز دار 1 تنی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 1 تنی آویز دار با وزنه حداد ماهر دارای سنگ سرخود بوده و ابعاد کفه این باسکول 1000 کیلویی آویز دار با وزنه 120 در 100 سانتی متر می باشد.

 18. باسکول قپانی 1 تن

  باسکول قپانی 1 تن

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول قپانی 1 تن حداد ماهر دارای ابعاد کفه 120 در 100 سانیت متر می باشد و دارای چرخ نیز می باشد .

 19. باسکول قپانی 2 تن

  باسکول قپانی 2 تن

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول مکانیک 2 تن حداد ماهر سنگ سر خود بوده و دارای ابعاد کفه 150 در 125 سانتی متر می باشد .

 20. باسکول قپانی 3 تن

  باسکول قپانی 3 تن

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول قپانی 3 تن حداد ماهر دارای ابعاد کفه 150 در 125 سانتی متر می باشد .

 21. باسکول سنگی 3 تن

  باسکول سنگی 3 تن

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول سنگی 3 تن حداد ماهر دارای ابعاد کفه 150 در 150 سانتی متر می باشد .