کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. باسکول چرخدار 500 کیلویی

  باسکول چرخدار 500 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار 500 کیلویی اعتماد دارای ابعاد کفه 80 در 70 سانتی متر می باشد وباسکول چرخدار اعتماد دارای 4 عدد چرخ چدنی به سبک باسکول های قپانی می باشد .

 2. باسکول چرخ دار 100 کیلویی

  باسکول چرخ دار 100 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار 100 مارک سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 50 در 50 سانتی متر می باشد و جنس کفه گالوانیزه می باشد .

 3. باسکول 200 کیلویی چرخ دار

  باسکول 200 کیلویی چرخ دار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتالی جرخدار 200 کیلو مارک سند وزین دارای کفه ای فلزی بوده و ابعاد کفه این باسکول دیجیتالی چرخ دار 200 کیلویی 50 در50 سانتی متر می باشد .

 4. باسکول 300 کیلویی چرخدار

  باسکول 300 کیلویی چرخدار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار 300 کیلویی مارک سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 50 در 50 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول چرخدار فلزی منی باشد .

 5. باسکول میدانی

  باسکول میدانی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول میدانی 1 تن مارک سند وزین دارای ابعاد کفه 100 در 100 می باشد و دارای 4 عدد چرخ پاترولی بسیار مقاوم می باشد که برای جابجایی راحت باسکول چرخ دار طراحی و تولید شده است .

 6. باسکول چرخدار

  باسکول چرخدار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتالی 2 تن چرخدار مارک توزن ترازدارای 4 لودسل بوده و ابعاد کفه این باسکول دیجیتالی 2 تنی چرخ دار 150 در 150 سانتی متر می باشد .

 7. باسکول دیجیتال چرخ دار

  باسکول دیجیتال چرخ دار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتالی چرخ دار مارک توزین شرکت توین تراز آریا می باشد که دارای کفه ای به ابعاد 150 در 150 سانتی متر می باشد و این باسکول دیجیتال چرخدار دارای 4 لودسل می باشد .

 8. باسکول چرخدار میدانی

  باسکول چرخدار میدانی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتالی چرخ دار 1 تنی سند وزین دارای کفه فلزی بوده و ابعاد کفه باسکول دیجیتالی چرخ دار 1 تن 110 در 110 می باشد .

 9. باسکول چرخ دار میدانی 100 کیلویی

  باسکول چرخ دار میدانی 100 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار میدانی 100 کیلو مارک سند وزین دارای کفه ای از جنس ورق استیل می باشد و ابعاد کفه این باسکول چرخ دار میدانی 100 کیلویی 50 در 50 سانتی متر می باشد .

 10. باسکول چرخ دار میدانی 200 کیلویی

  باسکول چرخ دار میدانی 200 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتالی چرخ دار مارک سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 50 در50 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول دیجیتالی چرخ دار از ورق استیل می باشد .

 11. باسکول چرخ دار میدانی 300 کیلویی

  باسکول چرخ دار میدانی 300 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار میدانی سند وزین دارای کفه ای از جنس استیل بوده و ابعاد این باسکول چرخ دار میدانی 300 کیلویی50 در 50 سانتی متر می باشد .

 12. باسکول میدانی 500 کیلویی

  باسکول میدانی 500 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتالی چرخ دار 700 کیلو اعتماد دارای ابعاد کفه 80 سانتی متر در 80 سانتی متر می باشد . این باسکول دیجیتالی چرخ دار 700 کیلویی دارای 4 عدد چرخ دایکاست می باشد و برای میادین تره بار و کارخانجات صنعتی و انبارهای کالا بسیار پرکاربرد است .

 13. باسکول میدانی 500 کیلو

  باسکول میدانی 500 کیلو

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار سند وزین دارای ابعاد 75 سانتی متر در 75 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول چرخدار از ورق استیل می باشد .

 14. باسکول چرخدار 100 کیلویی

  باسکول چرخدار 100 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار 100 کیلویی مارک سند وزین دارای کفه ای از جنس استیل بوده و ابعاد این کفه 40 در 60 سانتی متر می باشد .

 15. باسکول 200 کیلویی چرخ دار

  باسکول 200 کیلویی چرخ دار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار 200 کیلویی مارک سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 40 در 60 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول چرخدار از ورق استیل می باشد.

 16. باسکول 300 کیلویی چرخ دار

  باسکول 300 کیلویی چرخ دار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخدار 300 کیلویی سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 40 در 60 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول چرخدار از ورق استیل می باشد .

 17. باسکول چرخ دار میدانی

  باسکول چرخ دار میدانی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار میدانی 1 تنی سند وزین دارای ابعاد کفه 120 در 120 می باشد و جنس کفه این باسکول چرخ دار 1 تن سند وزین از ورق آهنی می باشد .

 18. باسکول چرخ دار 500 کیلویی

  باسکول چرخ دار 500 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتالی چرخدار 500 کیلو سند وزین دارای ابعاد کفه 65 در 65 می باشد و جنس صفحه این باسکول دیجیتالی چرخ دار 500 کیلویی از ورق استیل قابل شستشو می باشد .

 19. باسکول چرخدار میدانی

  باسکول چرخدار میدانی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتالی چرخ دار 1 تنی سند وزین دارای کفه ای فلزی بوده و ابعاد کفه این باسکول دیجیتالی چرخ دار 1 تن وزین 110 سانتی متر در 110 سانتی متر می باشد .

 20. باسکول میدانی 500 کیلویی

  باسکول میدانی 500 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار 500 کیلویی مارک نیکو دارای کفه ای به ابعاد 80 در 75 سانتی متر می باشد و دارای کفه ای از جنس ورق آهنی می باشد .

 21. باسکول چرخ دار میدانی

  باسکول چرخ دار میدانی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار میدانی 1000 کیلو سند وزین ( 1 تن ) دارای کفه ای فلزی بوده و ابعاد کفه این باسکول چرخ دار میدانی 1000 کیلویی 1 متر در 1 متر می باشد .

 22. باسکول چرخ دار 1000 کیلویی

  باسکول چرخ دار 1000 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار میدانی 1000 کیلو سند وزین دارای کفه ای فلزی بوده و ابعاد کفه باسکول چرخ دار میدانی 1000 کیلویی 120 سانتی متر در 120 سانتی متر می باشد .

 23. باسکول چرخ دار

  باسکول چرخ دار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخدار 1 تن مارک توزین تراز دارای کفه ای به ابعاد 150 در 150 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول چرخ دار توزین فلزی می باشد .

 24. باسکول چرخ دار

  باسکول چرخ دار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخدار سند وزین دارای ابعاد کفه 1متر در یک متر می باشد و دارای 1 لودسل می باشد . باسکول میدانی سند وزین دارای کفه فلزی بوده و برای میادین تره بار و مکانهایی که نیاز به جابجایی باسکول دارند بسیار پرکاربرد است .

 25. باسکول چرخدار

  باسکول چرخدار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار 2 تن سند وزین دارای ابعاد کفه 110 در 110 سانتی متر می باشد و دارای 4 عدد چرخ پاترولی مقاوم می باشد . تعداد لودسل به کار رفته در باسکول چرخدار سند وزین یک لودسل می باشد و این لودسل به کا رفته در باسکول میدانی دارای استاندار جهانی OIML بوده و مورد تایید اداره استاندارد نیز می باشد .