کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. باسکول مکانیک 1 تن

  باسکول مکانیک 1 تن

  قیمت: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک نیکو دارای ظرفیت توزین تا 1 تن را داراست و ابعاد کفه این باسکول مکانیکی 110 در 95 سانتی متر می باشد .

 2. باسکول سنگی

  باسکول سنگی

  قیمت: ۲۴,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول سنگی 500 کیلویی حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 500 کیلوگرم را داراست و ابعاد کفه یان باسکول سنگی 72 در 66 سانتی متر می باشد .

 3. باسکول مکانیک 500 کیلویی

  باسکول مکانیک 500 کیلویی

  قیمت: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 500 کیلو بوده و ابعاد کفه باسکول مکانیکی حداد ماهر 72 در 66 سانتی متر می باشد .

 4. باسکول مکانیکی 500 کیلویی

  باسکول مکانیکی 500 کیلویی

  قیمت: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول سنگی 500 کیلویی نیکو دارای ابعاد کفه 65 در 65 سانتی متر می باشد.

 5. باسکول مکانیک 300 کیلویی

  باسکول مکانیک 300 کیلویی

  قیمت: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک حداد ماهر دارای ابعاد کفه 68 در 46 سانتی متر می باشد و ظرفیت توزین این باسکول مکانیکی حداد ماهر تا 300 کیلوگرم می باشد .

 6. باسکول مکانیکی 300 کیلویی

  باسکول مکانیکی 300 کیلویی

  قیمت: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول سنگی نیکو دارای ظرفیت توزین تا 300 کیلو را داشته و ابعاد کفه باسکول سنگی 300 کیلو نیکو45 در 65 سانتی میتر می باشد .

 7. باسکول مکانیکی 200 کیلویی

  باسکول مکانیکی 200 کیلویی

  قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 200 کیلوگرم را داراست .

 8. باسکول مکانیک 200 کیلویی

  باسکول مکانیک 200 کیلویی

  قیمت: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیکی 200 کیلویی نیکو دارای کفه ای به ابعاد 40 در 55 سانتی متر می باشد .

 9. باسکول مکانیکی

  باسکول مکانیکی

  قیمت: ۸,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول سنگی حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 100 کیلو داشته و ابعاد کفه باسکول مکانیکی 100 کیلو 42 در 33 سانتی متر می باشد.

 10. باسکول مکانیک

  باسکول مکانیک

  قیمت: ۸,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک 100 کیلویی مارک نیکو دارای کفه ای به ابعاد 35 در 45 سانتی متر می باشد .

 11. باسکول 750 کیلویی

  باسکول 750 کیلویی

  قیمت: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتالی 750 کیلو گرم نیکو دارای کفه ای به ابعاد 80 در 75 سانتی متر می باشد .

 12. باسکول 500 کیلویی دیجیتال

  باسکول 500 کیلویی دیجیتال

  قیمت: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 500 کیلویی نیکو دارای کفه ای به ابعاد 80 در 75 سانتی متر می باشد و جنس ورق کفه این باسکول 500 کیلو فلزی می باشد .

 13. باسکول دیجیتال 500 کیلویی پرینتردار

  باسکول دیجیتال 500 کیلویی پرینتردار

  قیمت: ۳۲,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتالی پرینتردار سند وزین دارای چرخ بوده که دو چرخ عقب ثابت و دو چرخ جلو متحرک ، برای سهولت در حرکت باسکول به سمت چپ و راست می باشد .

 14. باسکول پرینتردار 500 کیلویی

  باسکول پرینتردار 500 کیلویی

  قیمت: ۳۰,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتالی پرینتردار سند وزین چرخ دار بوده و دارای ابعاد کفه 65 در65 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول دیجیتال پرینتردارقلزی می باشد .

 15. باسکول 2 تن

  باسکول 2 تن

  قیمت: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال 2 تن نیکو دارای ابعاد کفه 125 در 125 سانتی میتر می باشد که نمایشگر دیواری بوده و به دیوار متصل می شود و این امکان را نیز دارد که برروی پایه ای متحرک نصب گردد .

 16. باسکول 300 کیلویی پرینتردار

  باسکول 300 کیلویی پرینتردار

  قیمت: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتالی پرینتر دار سند وزین دارای کفه ای فلزی با ابعاد 50 در 50 سانتی منر می باشد .

 17. باسکول 200 کیلویی پرینتردار

  باسکول 200 کیلویی پرینتردار

  قیمت: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول پرینتردار دیجیتال سند وزین دارای کفه ای از جنس اهنی و ابعاد 50 در 50 سانتی متر می باشد و دارای چرخ نیز می باشد .

 18. باسکول 100 کیلویی پرینتردار

  باسکول 100 کیلویی پرینتردار

  قیمت: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتالی پرینتردار سند وزین دارای کفه ای فلزی بوده که دارای ابعاد 50 در 50 سانتی متر می باشد .

 19. ترازو آشپزخانه

  ترازو آشپزخانه

  قیمت: ۹۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۸۵۰,۰۰۰ ریال

  ترازو آشپزخانه B5 دارای ظرفیت توزین تا کیلوگرم ( 5 کیلویی ) بوده و دقت اندازه گیری این ترازوی آشپزانه 1 گرم می باشد .

 20. باسکول پرینت دار دیجیتالی

  باسکول پرینت دار دیجیتالی

  قیمت: ۳۵,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول پرینت دار دیجیتال سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 75 در 75 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول پرینت دار دیجیتالی از ورق استیل می باشد .

 21. باسکول پرینت دار دیجیتال

  باسکول پرینت دار دیجیتال

  قیمت: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول پرینت دار سند وزین دارای چرخ بوده و ابعاد کفه ان باسکول دیجیتالی پرینت دار 65 در 65 سانتی متر می باشد .

 22. ترازو دیجیتالی ضد آب

  ترازو دیجیتالی ضد آب

  قیمت: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو دیجیتال ضد آب مارک سند وزین دارای ظرفیت توزین تا 80 کیلوگرم را داراست و دارای کفه ای به ابعاد 50 در 50 سانتی متر می باشد .

 23. ترازو دیجیتال ضد آب

  ترازو دیجیتال ضد آب

  قیمت: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو ضد آب سند وزین ساخت ایران بوده و دارای ظرفیت توزین تا 50 کیلوگرم را داراست .

 24. ترازوی ضد آب

  ترازوی ضد آب

  قیمت: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی دیجیتال صنعتی ضد آب مارک سند وزین ساخت ایران بوده و دارای بدنه آبکاری استیل و سینی کاملا استیل می باشد .

 25. باطری ترازو

  باطری ترازو

  قیمت: ۱,۱۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باطری ترازو دیجیتال 6 ولت 4.5 امپر برای انواع ترازو و باسکول های دیجیتالی کاربرد دارد .