کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. ترازوی حساس دیجیتالی

  ترازوی حساس دیجیتالی

  قیمت: ۱,۲۵۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی حساس کیا مدل EK دارای ظرفیت توزین تا 2 کیلوگرم را داراست .

 2. باسکول دیجیتال 500 کیلویی

  باسکول دیجیتال 500 کیلویی

  قیمت: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتالی 500 کیلوگرم اعتماد دارای کفه ای از جنس استیل و به ابعاد 70 در 70 سانتی متر می باشد .

 3. باسکول سنگی 3 تن

  باسکول سنگی 3 تن

  قیمت: ۹۶,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول سنگی 3 تن حداد ماهر دارای ابعاد کفه 150 در 150 سانتی متر می باشد .

 4. باسکول قپانی 3 تن

  باسکول قپانی 3 تن

  قیمت: ۹۰,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول قپانی 3 تن حداد ماهر دارای ابعاد کفه 150 در 125 سانتی متر می باشد .

 5. باسکول قپانی 2 تن

  باسکول قپانی 2 تن

  قیمت: ۸۵,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک 2 تن حداد ماهر سنگ سر خود بوده و دارای ابعاد کفه 150 در 125 سانتی متر می باشد .

 6. باسکول قپانی 1 تن

  باسکول قپانی 1 تن

  قیمت: ۵۹,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول قپانی 1 تن حداد ماهر دارای ابعاد کفه 120 در 100 سانیت متر می باشد و دارای چرخ نیز می باشد .

 7. قپان آویز دار 1 تنی

  قپان آویز دار 1 تنی

  قیمت: ۵۱,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 1 تنی آویز دار با وزنه حداد ماهر دارای سنگ سرخود بوده و ابعاد کفه این باسکول 1000 کیلویی آویز دار با وزنه 120 در 100 سانتی متر می باشد.

 8. باسکول آویز دار 1 تنی

  باسکول آویز دار 1 تنی

  قیمت: ۵۳,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 1000 کیلوگرم را داراست و دارای ابعاد کفه 120 در100 می باشد .

 9. باسکول آویزدار با وزنه

  باسکول آویزدار با وزنه

  قیمت: ۴۵,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول آویز دار با وزنه بدون چرخ مارک حداد ماهر می باشد و ابعاد کفه این باسکول مکانیک 120 در 100 سانتی متر می باشد .

 10. باسکول آویز دار 1 تن

  باسکول آویز دار 1 تن

  قیمت: ۵۳,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول آویز دار با وزنه حداد ماهر دارای ابعاد کفه 94 در 105 سانتی متر می باشد و دارای چرخ نیز می باشد .

 11. باسکول سنگی 1 تن

  باسکول سنگی 1 تن

  قیمت: ۴۵,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک 1 تن حداد ماهر دارا کفه ای به ابعاد 105در 94 می باشد که این مدل باسکول مکانیکی سنگ سرخود می باشد .

 12. باسکول مکانیکی 1 تن

  باسکول مکانیکی 1 تن

  قیمت: ۳۸,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  قپان 1 تنی حداد ماهر دارای کفه ای به ابعاد 105 در 94 سانتی متر می باشد و تا 1000 کیلوگرم قابلیت توین دارد .

 13. باسکول مکانیکی 1 تن

  باسکول مکانیکی 1 تن

  قیمت: ۴۶,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  قپان 1 تن حداد ماهر دارای کفه ای به ابعاد 105 در 94 سانتی متر می باشد و تا 1000 کیلوگرم قابلیت توزین دارد .

 14. باسکول مکانیک 1 تن

  باسکول مکانیک 1 تن

  قیمت: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک نیکو دارای ظرفیت توزین تا 1 تن را داراست و ابعاد کفه این باسکول مکانیکی 110 در 95 سانتی متر می باشد .

 15. باسکول سنگی

  باسکول سنگی

  قیمت: ۲۴,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول سنگی 500 کیلویی حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 500 کیلوگرم را داراست و ابعاد کفه یان باسکول سنگی 72 در 66 سانتی متر می باشد .

 16. باسکول مکانیک 500 کیلویی

  باسکول مکانیک 500 کیلویی

  قیمت: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 500 کیلو بوده و ابعاد کفه باسکول مکانیکی حداد ماهر 72 در 66 سانتی متر می باشد .

 17. باسکول مکانیکی 500 کیلویی

  باسکول مکانیکی 500 کیلویی

  قیمت: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول سنگی 500 کیلویی نیکو دارای ابعاد کفه 65 در 65 سانتی متر می باشد.

 18. باسکول مکانیک 300 کیلویی

  باسکول مکانیک 300 کیلویی

  قیمت: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک حداد ماهر دارای ابعاد کفه 68 در 46 سانتی متر می باشد و ظرفیت توزین این باسکول مکانیکی حداد ماهر تا 300 کیلوگرم می باشد .

 19. باسکول مکانیکی 300 کیلویی

  باسکول مکانیکی 300 کیلویی

  قیمت: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول سنگی نیکو دارای ظرفیت توزین تا 300 کیلو را داشته و ابعاد کفه باسکول سنگی 300 کیلو نیکو45 در 65 سانتی میتر می باشد .

 20. باسکول مکانیکی 200 کیلویی

  باسکول مکانیکی 200 کیلویی

  قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 200 کیلوگرم را داراست .

 21. باسکول مکانیک 200 کیلویی

  باسکول مکانیک 200 کیلویی

  قیمت: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیکی 200 کیلویی نیکو دارای کفه ای به ابعاد 40 در 55 سانتی متر می باشد .

 22. باسکول مکانیکی

  باسکول مکانیکی

  قیمت: ۸,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول سنگی حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 100 کیلو داشته و ابعاد کفه باسکول مکانیکی 100 کیلو 42 در 33 سانتی متر می باشد.

 23. باسکول مکانیک

  باسکول مکانیک

  قیمت: ۸,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مکانیک 100 کیلویی مارک نیکو دارای کفه ای به ابعاد 35 در 45 سانتی متر می باشد .

 24. باسکول 750 کیلویی

  باسکول 750 کیلویی

  قیمت: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتالی 750 کیلو گرم نیکو دارای کفه ای به ابعاد 80 در 75 سانتی متر می باشد .

 25. باسکول 500 کیلویی دیجیتال

  باسکول 500 کیلویی دیجیتال

  قیمت: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 500 کیلویی نیکو دارای کفه ای به ابعاد 80 در 75 سانتی متر می باشد و جنس ورق کفه این باسکول 500 کیلو فلزی می باشد .