کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

61
آشنایی با لودسل ترازو
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ 8012 5

لودسل ترازو دیجیتالی

آشنایی با لودسل ترازو

نمونه هایی از لودسلهای کششی و خمشی

لودسل ترازو 
 
لودسل همان سنسور (حسگر) وزن است که با اعمال نيرو بر روي آن يک سيگنال الکتريکي ضعيف در حد ميلي ولت روي سيمهاي خروجي آن ظاهر ميشود .
 
جنس لودسل مي تواند از فولاد و يا آلومينيوم باشد در قسمتي از بدنه اين قطعه فلزي 2 يا چند مقاومت حساس به تغيير شکل(Strain Gauge)  چسبانده شده که با اعمال نيرو بر روي لودسل بدنه فلزي تغيير شکل نامحسوس پيدا کرده و همين تغيير شکل نامحسوس باعث  تغيير شکل استرين گيج هاي چسبيده به لودسل شده و مقاومت الکتريکي آنها به ميزان اندکي صدم يا دهم اهم تغيير مي کند . مدار الکتريکي معادل يک لودسل بصورت زير است :
 
اين مدل يک پل وتستوني ناميده مي شود .  هر لودسل مي تواند 4 سيم داشته باشد دو تا از سيمها ( ?EXT  و? EXT)تغذيه لودسل است که مي تواند از رنج 3 ولت تا 60 ولت DC بنا به مدل لودسل از منبع تغذيه بيروني ولتاژ دريافت کند (وروديهاي لودسل ).
 
 دو سيم ديگر سيگنال الکتريکي لودسل (در حد چند ميلي ولت ) به نام سيگنال + و سيگنال - ( ?Sig و ?Sig) است . با اعمال نيرو به روي لودسل مقاومتهاي بازوهاي پل وتستوني تغيير کرده و در خروجي (?Sig و ?Sig) يک ولتاژ الکتريکي کوچک در حد چند ميلي ولت ظاهر مي شود که ميتوان توسط مدارات تقويت کننده اين چند ميلي ولت را به حد چند ولت رساند و توسط مدارات تبديل آنالوگ به ديجيتال ميزان نيرو را به عدد قابل نمايش تبديل کرد .
 
در زير مثالي از مدار تقويت کننده لودسل نشان داده شده است :
 
لودسل بنا به مورد مصرف انواع گوناگوني دارد که مهمترين آنها عبارتند از :
 
      فشاري   کششی    خمشي
پارامترهاي مشخصه يک لودسل عبارتند از :
1ظرفيت لودسل (حد تحمل ماکزيمم نيرو)
2 نوع لودسل (کششي، فشاري،  ...)
3 ميزان اهم ورودي و خروجي
4 ميزان ماکزيمم ميلي ولت خروجي به ازاي تغذيه 1 ولت .
5 حد دمايي کار کرد .
6 ميزان خطا بر حسب درصد (هر چه کمتر باشد لودسل مرغوب تر است ).
7 اندازه فيزيکي .
8 نحوه نصب و اعمال نيرو .
9 کلاس دقت (C3,C4,C5,C6,...).
10 شرکت سازنده .
درجه حفاظت لودسل
درجه حفاظت (Ingress Protection) IP درجه بندى است كه توسط نظام بين المللى حفاظت تعريف شده است، ميزان آب بندي وسايل الکترونيکي را تعيين ميکند.
IP66 : مقاوم در مقابل ريزش پر فشار آب
IP67 : مغروق در آب
 :IP68 مغروق در آب تحت فشار
کلاس دقت لودسل
کلاس دقت لودسل گاها با C3 ، C4،C5،C6 نشان داده مي شود
تعداد تقسيمات و درجات C3را مي توانيم 14000 قسمت ،C5،C6، C4را 20000 قسمت نشان دهيم.
 
حداقل مقدار بار قابل اندازه گيري توسط هر لودسل در واقع نشانگر دقت لودسل مي باشد .اگر E ظرفيت لودسل وYتعداد تقسيمات لودسل باشد ، V حداقل مقدار بار قابل اندازه گيري را نشان مي دهد به طوريکه:
V = E / Y
مثال: دقت لودسل سارتوريوس با ظرفيت 30 تن و کلاس C3 را محاسبه کنيد:
V = 30000 / 14000 = 2.1
دقت اين لودسل يا حداقل مقدار بار قابل اندازه گيري 1/2 کيلوگرم مي باشد
 
با محاسبه دقت براي کلاس هاي مختلف همين لودسل مي توان دريافت که لودسل با کلاس C6داراي بيشترين دقت و لودسل با کلاس C3داراي کمترين دقت مي باشد.
لودسل هاي فشاري سارتوريوس که توسط شرکت توزين الکتريک استفاده مي شود PR6221 ، PR6201 وPR6211 مي باشد .
لودسل هاي فشاري سارتوريس داراي کلاس حفاظتي IP68 مي باشد به طوري که حتي در صورت قرار گيري در عمق 5/1 متري زير آب به مدت 10000ساعت مي تواند باز هم وزن دقيق را نشان دهد.
 براي تست نفوذپذيري لودسل ها، لودسل را از گاز هليم پر کرده و در دستگاه هليم دتکتور قرار مي دهند به مجرد خروج هليم آشکار ساز آن را نشان مي دهد. اگر لودسل درست ساخته شده باشد گاز هليم از آن خارج نمي شود. واضح است که اگر گاز هليم از آن خارج نشود آب نيز نمي تواند وارد آن شود و لودسل در برابر نفود آب مقاوم مي شود.
براي جلوگيري از رشد باکتريها و آسيب استرين گيچ ها (المان هاي حسگر در لودسل) داخل لودسل را از گاز نيتروژن پر مي کنند.
مقر لودسل : مقر لودسل از حساس ترين قسمت ها و مهم ترين قطعات يک لودسل خوب مي باشد. .
داشتن مقره هاي بالا و پائين لودسل با کيفيت عالي مواد و قوسهاي بالا و پائين موجود در آن باعث انتقال نيرو به مرکز لودسل در همه حالت و حصول به وزن دقيق مي گردد. مقر لودسل بايد طوري باشد که نقطه تماس آن با خود لودسل فقط و فقط در يک نقطه باشد .
لودسل هاي فشاري سارتوريوس توانايي اين را دارند که حتي در صورت انحراف 8/4 از محور اصلي خود با زهم وزن دقيق را نشان دهند.
گستره ولتاژ لودسل سارتوريوس 4 تا 32 ولت و ولتاژ تحريک 10 ولت مي باشد .
در لودسل هاي سارتوريوس به ازاي هر 1 ولت ولتاژ ورودي 1 ميلي ولت ولتاژ خروجي خواهيم داشت . به عبارتي هيچگونه تلورانسي در ميزان خروجي ولتاژ وجود ندارد. به عبارتي اگر لودسلي به ازاي 30 تن بار 2 ميلي ولت خروجي مي دهد، نمونه همسان آن از همين کارخانه و خط توليد بايد 2 ميلي ولت را بدون کوچکترين خطا به ما نشان دهد.
لودسل هاي فشاري سارتوريوس که توسط شرکت توزين الکتريک استفاده مي شود PR6221 ، PR6201 وPR6211 مي باشد .
لودسل هاي فشاري سارتوريس داراي کلاس حفاظتي IP68 مي باشد به طوري که حتي در صورت قرار گيري در عمق 5/1 متري زير آب به مدت 10000ساعت مي تواند باز هم وزن دقيق را نشان دهد.
 براي تست نفوذپذيري لودسل ها، لودسل را از گاز هليم پر کرده و در دستگاه هليم دتکتور قرار مي دهند به مجرد خروج هليم آشکار ساز آن را نشان مي دهد. اگر لودسل درست ساخته شده باشد گاز هليم از آن خارج نمي شود. واضح است که اگر گاز هليم از آن خارج نشود آب نيز نمي تواند وارد آن شود و لودسل در برابر نفود آب مقاوم مي شود.
 
براي جلوگيري از رشد باکتريها و آسيب استرين گيچ ها (المان هاي حسگر در لودسل) داخل لودسل را از گاز نيتروژن پر مي کنند.
مقر لودسل : مقر لودسل از حساس ترين قسمت ها و مهم ترين قطعات يک لودسل خوب مي باشد. . داشتن مقره هاي بالا و پائين لودسل با کيفيت عالي مواد و قوسهاي بالا و پائين موجود در آن باعث انتقال نيرو به مرکز لودسل در همه حالت و حصول به وزن دقيق مي گردد. مقر لودسل بايد طوري باشد که نقطه تماس آن با خود لودسل فقط و فقط در يک نقطه باشد .
لودسل هاي فشاري سارتوريوس توانايي اين را دارند که حتي در صورت انحراف 8/4 از محور اصلي خود با زهم وزن دقيق را نشان دهند.
گستره ولتاژ لودسل سارتوريوس 4 تا 32 ولت و ولتاژ تحريک 10 ولت مي باشد .
در لودسل هاي سارتوريوس به ازاي هر 1 ولت ولتاژ ورودي 1 ميلي ولت ولتاژ خروجي خواهيم داشت . به عبارتي هيچگونه تلورانسي در ميزان خروجي ولتاژ وجود ندارد. به عبارتي اگر لودسلي به ازاي 30 تن بار 2 ميلي ولت خروجي مي دهد، نمونه همسان آن از همين کارخانه و خط توليد بايد 2 ميلي ولت را بدون کوچکترين خطا به ما نشان دهد.
سایر موارد پیشنهادی
ایمن‌تراز ارائه کننده انواع ترازو دیجیتالی و باسکول دیجیتالی در ظرفیت‌های مختلف
توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای ایمن تراز نمی باشد.
 1. اسماعیلی جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ --- ۱۲:۱۰

  سلام
  من ترازوی نفر کش دیجیتال دارم و یکی از لودسل های چهار طرفش خراب شده و نمیتوانم تهیه کنمش.لطفا اگر شما دارین یا میدونین کجا میشه تهیه کرد،منو راهنمایی کنین.ضمنا ظرفیتش حداکثر ۱۸۰ کیلو گرم هست.
  سپاسگذارم

  سلام دوست عزیز متاسفانه قطعات لودسل نفرکش موجود نیست و در بیشتر مواقع امکان تعمیرترازو فوق امکان پذیر نیست

 2. مجتبی حسینی چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ --- ۲۱:۵۰

  سلام باسکول ۵۰۰ کیلویی محک دارم سیمها از روی لودسل کنده شده خواستم ببینم تعمیر میشه یا لودسل قیمتش چند هستش

  سلام باید برای تعمیر باسکول 500 کیلویی و بررسی سلامت لودسل سرویس کار شرکت از باسکول 500 کیلویی شما بازدید کنند و نتیجه را خدمت شما اعلام کنند

نظر شما