کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

1
دفترچه راهنما ترازو محک 11000
پنجشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ 117 5

دفترچه راهنما ترازو محک 11000

دفترچه راهنما ترازوی محک MDS11000

                                                              فهرست
مشخصات فنی       
                                                                                                           
ویژگی های ترازو محک 
                                                                                                     
متعلقات دستگاه       
                                                                                                          
نکات مهم قبل از روشن کردن دستگاه     
                                                                                  
توزین             
                                                                                                              
On\offکلید
 
پارسنگ       
                                                                                                                  
محاسبه مبلغ باز پرداخت     
                                                                                                 
محاسبه مبلغ کالای وزنی 
                                                                                                     
محاسبه مبلغ کالای غیر وزنی     
                                                                                           
حافظه های قبمت کالا         
                                                                                                 
ثبت مشخصات کالا       
                                                                                                      
اصلاح مشخصات کالا         
                                                                                                
چاپ بارکد کالای فروخته شده 
                                                                                                
حساب مشتری                   
                                                                                                
امکان تعیین مبلغ واحد به ریال و یا تومان در چاپ فاکتور ها       
                                                       
حساب فروش                                 
                                                                                   
چاپ گزارش فروش کلی (تجمعی) یک قلم کالا 
                                                                            
ساعت و تاریخ                   
                                                                                            
شمارش           
                                                                                                             
اتصال به چاپگر       
                                                                                                       
تعیین نام فروشگاه و پیغام نهایی 
                                                                                              
قطع و وصل کردن صدای صفحه کلید       
                                                                                  
تنظیم شدت نور نمایشگر     
                                                                                             
تنظیم تعدادچاپ فاکتور   
                                                                                                   
اتصال به کامپیوتر     
                                                                                                      
قابلیت ارسال وزن و مبلغ واحد به کامپیوتر     
                                                                          
اتصال به کشوی پول محک         
                                                                                         
راهنمای سریع صفحه کلید     
                                                                                                
رفع اشکال                                                                                                                     
 
مشخصات فنی :
 
 Mds11000مدل                                    
                                   
Max=35kg                                  Max=50kgبیشینه ظرفیت          
                                   
Min=200g                                  Min=200gکمینه ظرفیت      
                                         
E=10g                                        E=10gزینه بررسی       
                                         
D=10g                                      D=10gزینه واقعی     
                                             
(WxLxH)420mm x 430mm x 595mmابعاد دستگاه       
                                       
(WxL)425mm x 290mmابعاد سینی                                               سینی تخت :
 
(WxL) 489mm x 320mm                                                           سینی چهار لبه :
 
ارقام نمایشگر                                           وزن : 5رقم   قیمت واحد : 5 رقم   مبلغ کل : 6 رقم
 
LED Red 7-segment 0.56نوع نمایشگر                                            
 
AC220V     تغذیه  برق
 
                DC:6V,4AH                                                             باطری     باطری خشک قابل شارژ    
                                                                
0c   -     40cشرایط کاربرد دمایی                 
                
15Wحداکثر توان مصرفی             
                                     
Thermal MMP48مشخصات چاپگر              مدل     
                 
                                 سرعت                 7خط بر ثانیه
 
                                پهنای کاغذ              48 کاراکتر
 
Serial RS 232                               نوع ارتباط             
                                                               
 MDS11000ویژگی های ترازوی محک
 
امکان توزین پارسنگ
 
امکان شمارش قطعات هموزن
 
تعداد1000 حافظه کالا
 
قابلیت فروش به صورت وزنی و تعدادی
 
قابلیت ثبت قیمت و نام کالا
 
امکان نگه داشتن اطلاعات ساعت و تاریخ (حتی در مواقع خاموش بودن دستگاه)
 
امکان پاسخگویی همزمان به دو مشتری
 
امکان تغییر واحد پول در چاپ فاکتور
 
امکان محاسبه مبلغ بازپرداخت مشتری
 
دارای باطری قابل شارژ داخلی
 
امکان چاپ گزارشات  فروش به دو صورت تجمعی و ریز اقلام
 
امکان چاپ دو فاکتور فروش
 
 
امکان اتصال به کامپیوتر
 
ECRامکان اتصال به صندوق فروشگاهیه محک 
 
امکان اتصال به کشوی پول برقی
 
 (در صورت درخواست)WIFIامکان اتصال به شبکه 
 
 محک (در صورت درخواست)OCXقابلیت ارتباط با کامپیوتر از طریق
 
متعلقات دستگاه
 
کابل برق
 
سینی پلاستیکی تخت
 
سینی استیل 4 لبه
 
دفترچه راهنمای استفاده از ترازو
                                                                  
سینی تخت استیل و یا سینی فرقونی استیل (درصورت درخواست)
 
کابل اتصال به کامپیوتر یا شبکه (در صورت درخواست)
 
 نرم افزار (در صورت درخواست)cd
 
نکات مهم قبل از روشن کردن دستگاه
 
دستگاه را در جایی مسطح و بدون حرکت قرار دهید.
 
ستون نمایشگر با احتیاط نصب کنید تا کابل فلت نمایشگر آسیب نبیند.
 
قبل از روشن کردن حتما دستگاه را تراز نمایید.
 
از قرار دادن دستگاه در مسیر باد کولر و پنکه خودداری نمایید.
 
از نزدیکترین پریز برق جهت تغذیه دستگاه استفاده نمایید.
 
از پریز برق مستقل جهت تغذیه دستگاه استفاده نمایید.
 
بهتر است دستگاه در زمان های نسبتا طولانی (بیش از یک ساعت) که بلا استفاده است بوسیله کلید اصلی خاموش گردد
 
ترازو را در مجاورت میدان های مغناطیسی قرار ندهید.
 
قرار دادن بار بیش از حد مجاز  موجب آسیب دیدگی قطعات اصلی ترازو خواهد شد.
 
نفوذ مایعات به داخل دستگاه لطمه های جدی به دستگاه وارد میسازد. بنابر این برای توزین کالاهایی نظیر مرغ  ماهی و لبنیات از ظرف مناسب
 
استفاده نمایید.
 
توزین
بعد از روشن کردن ترازو بوسیله کلید اصلی سیستم در وضعیت توزین قرار می گیرد.
 
در این حالت در ردیف اول : وزن بر حسب کیلو گرم  ردیف دوم : قیمت واحد کالا و در ردیف سوم : مبلغ کل بر حسب تومان نمایش داده می شود.
 
 
 On\off کلید
 
با فشردن کلید دستگاه در وضعیت آماده به کار قرار می گیرد.
 
برای روشن شدن دستگاه مجددا کلید را فشار دهید.
 
پارسنگ
 
در مواقعی نیاز دارید که وزن خالص اجناس را بدون درنظر گرفتن وزن ظرف آن مشاهده نمایید.
 
به این منظور به ترتیب زیر عمل کنید :
 
1.قراردادن ظرف روی سینی ترازو
 
2.فشار دهید تا چراغ پارسنگ روشن شود
 
3.قرار دادن جنس درون ظرف(بدون جا بجا کردن ظرف)
 
پس از مشاهده وزن خالص با برداشتن ظرف محتوی جنس وزن به طور خودکار صفر میشود و چراغ پارسنگ روی نمایشگر خاموش می شود
 
محاسبه مبلغ بازپرداخت (مانده)
 
با استفاده از این قابلیت میتوانید مانده پول مشتری را محاسبه نمایید. برای محاسبه مانده درحالیکه مبلغ کل در حال نمایش است یا بعد از چاپ
 
فاکتور فروش به صورت زیر عمل نمایید :
 
1.مانده
 
2.   0 تا 9 وارد کردن مبلغ پرداختی توسط مشتری
 
3.   در ردیف سوم نمایشگر مانده پول مشتری نمایش داده می شود
 
در صورت اشتباه وارد کردن مبلغ  با زدن کلید حذف یا پاک مبلغ را مجددا وارد کنید.
 
محاسبه مبلغ کالای وزنی
 
برای محاسبه مبلغ کالای وزنی میتوانید به 3 روش مبلغ کالا را محاسبه کنید.
 
روش اول : 1.قراردادن کالا روی سینی ترازو
 
 2.   0 تا 9 وارد کردن قیمت کالا
 
3.در ردیف سوم نمایشگر مبلغ کل کالا نمایش داده می شود.
 
روش دوم :
 
1.قراردادن کالا روی سینی ترازو
 
2.انتخاب حافظه مورد نظر
 
3.نمایش مبلغ واحد کالا در ردیف دوم نمایشگر
 
4.نمایش مبلغ کل کاالا در ردیف سوم نمایشگر
 
*نحوه استفاده از حافظه های قیمت کالا در مراحل بعد توضیح داده می شود.
 
*برای صفر کردن قیمت واحد کالا بعد از هر بار توزین از کلید پاک استفاده نمایید.
 
*در این دفترچه راهنما منظور از اصلاح قیمت کالا همان قیمت واحد کالا میباشد و منظور از اصلاح مبلغ کالا حاصل ضرب قیمت واحد کالا در مقدار
 
وزنی یا تعدادی کالا می باشد.
 
*در صورتی که خریدار به اندازه مبلغ مشخصی از کالای خاصی را تقاضا نماید  ابتدا قیمت کالا را وارد کنید. سپس به اندازه ای کالا روی کفه قرار
 
دهید که ردیف سوم مبلغ مورد نظر را نشان دهد.
 
مثلا فرض کنید قیمت کالایی 2500 تومان میباشد و مشتری در نظر دارد به اندازه ی 1000 تومان از این کالا خریداری نماید.ابتدا عدد2500 تومان را
 
به عنوان قیمت واحد وارد کنید سپس به اندازه ای کالا روی کفه قرار دهید که ردیف سوم مبلغ 1000 تومان را نشان دهد.
 
محاسبه مبلغ کالای غیر وزنی
 
در صورتیکه کالای مورد نظر از نوع غیر وزنی باشد به 2روش میتوانید مبلغ کالا را محاسبه نمایید.
 
روش اول : 0 تا 9 وارد کردن قیمت کالا
 
مرحله بعد 0 تا 9 تعداد کالا را وارد نمایید
 
مرحله آخر در ردیف سوم نمایشگر مبلغ کل کالا نمایش داده می شود
 
روش دوم : انتخاب حافظه مورد نظر
 
در ردیف سوم نمایشگر مبلغ واحد کالا نمایش داده می شود
 
 0 تا 9 تعداد کالا را وارد نمایید (تعداد کالا در ردیف اول نمایشگر نمایش داده می شود)
 
در ردیف سوم نمایشگر مبلغ کل کالا نمایش داده می شود
 
*نحوه استفاده از حافظه های قیمت کالا در مراحل بعد توضیح داده می شود
 
 چاپگر شروع به چاپ تعداد قیمت و مبلغ کالا مینماید printer*با زدن کلید
 
حافظه های قیمت کالا
 
حلفظه های قیمت کالا را مانند کتابچه ای با 29 صفحه در نظر بگیرید که هر صفحه آن دارای 35 حافظه میباشد. برای انتخاب هر صفحه به ترتیب
 
زیر عمل کنید :
 
1.کلید صفحه را فشار دهید.
 
2.شماره صفحه مورد نظر را از طریق کلید های ارقام وارد نمایید. همچنین میتوانید از کلید های بالا یا پایین برای انتخاب  بر روی نمایشگر نشان
 
داده میشود.p-29 تا p-1صفحه مورد نظر استفاده کنید . شماره صفحه با عبارتهای
 
پس از انتخاب صفحه مورد نظر کلید صفحه را مجددا فشار دهید.
 
 می باشد.p-1*به طور پیش فرض شماره صفحه
 
ذخیره قیمت کالا در حافظه ها :
 
 برای ذخیره قیمت کالا در حافظه به ترتیب زیر عمل نمایید :
 
0 تا 9 وارد کردن قیمت کالا
 
ذخیره
 
انتخاب حافظه مورد نظر
 
قیمت در حافظه مورد نظر ذخیره می شود
 
دسترسی به قیمت کالا : جهت دسترسی به قیمت کالا یکی از کلید های 1 تا 35 را فشار دهید.
 
ثبت مشخصات کالا (نوع کالا قیمت واحد کالا و نام کالا)
 
برای ثبت مشخصات کالا شامل نوع کالا قیمت واحد کالا و نام کالا به ترتیب زیر عمل کنید :
 
روش اول) با استفاده از انتخاب حافظه
 
1.صفخه
 
2.انتخاب صفحه حافظه مورد نظر
 
3.قرار دادن سیستم در وضعیت ثبت مشخصات کالا
 
 روی صفحه نمایشگرEnter memory4.نمایش پیغام
 
Type number برای کالای غیر وزنی نمایش پیغام , روی صفحه نمایشگر Type weight5.برای کالای وزنی نمایش پیغام
 
روی صفحه نمایشگر
 
6.انتخاب حافظه مورد نظر
 
7. وارد کردن قیمت کالا
 
8.تنظیم
 
9.وارد کردن نام کالا
 
10. تنظیم
 
*مرحله 5 : در صورتیکه در این مرحله هیچ کلیدی زده نشود نوع کالا وزنی در نظر گرفته می شود.
 
*نام کالا باید حداکثر 15 حرف باشد.
 
*برای ایجاد خط اتصال بین حروف از کلید های استفاده کنید.
 
*برای حذف هر حرف یا ایجاد فاصله بین حروف از کلید حذف یا پاک استفاده نمایید.
 
*برای مشاهده حروف قبل یا بعد میتوانید از کلید های بالا و پایین استفاده کنید.
 
اصلاح مشخصات کالا ( نوع کالا قیمت واحد کالا و نام کالا)
 
برای اصلاح مشخصات کالا شامل نام کالا نوع کالا و قیمت واحد کالا همانند ثبت مشخصات کالا عمل کنید.
 
چاپ بارکد کالای فروخته شده (بارکد سطر):
 
با استفاده از این عملکرد امکان چاپ بارکد مشخصات هر قلم کالای فروخته شده در فاکتور مشتری و فاکتور فروش در 2 وضعیت مختلف فراهم
 
میگردد. این نوع بارکد بارکد سطر نامیده می شود.
 
وضغیت اول : بارکد سطر شامل وزن و یا تعداد کالا میباشد. در صورتی که در حافظه کالا بارکد کالا معرفی شده باشد پس از چاپ بارکد سطر
 
بارکد کالا نیز چاپ می شود.
 
وضعیت دوم : بارکد سطر شامل اطلاعات زیر میباشد. برای کالا هایی که از حافظه های کالا انتخاب شده است :
 
                   5رقم             5رقم                                                         2 رقم
 
                    وزن یا تعداد              کد کالا                   کد                نوع قیمت کالا                نوع کالا
 
                                                                           20                  حافظه کالا                کالای وزنی
 
                                                                            21                   حافظه کالا             کالای تعدادی
 
برای کالا هایی که قیمت آن به صورت دستی از طریق کلید های ارقام وارد شده است :
 
              5رقم                 5رقم                                                 2رقم
 
         وزن یا تعداد             قیمت واحد کالا               کد                        نوع قیمت کالا             نوع کالا
 
                                                                     22                      قیمت دستی                 کالای وزنی
 
                                                                     23                    قیمت دستی                   کالای تعدادی
 
برای فعال کردن این عملکرد به ترتیب زیر عمل کنید :
 
1.تنظیم
 
 روی صفحه نمایشگرBarcode2.نمایش پیغام
 
3.انتخاب وضعیت بارکد سطر
 
4.تنظیم
 
حساب مشتری
 
با استفاده از این قابلیت شما امکان آن را دارید ه به طور همزمان حساب 2 مشتری را ثبت و مشاهده کنید. نحوه استفاده از حساب مشتری 2 و
 
مشتری 1 یکسان است. بنابر این فقط نحوه استفاده از مشتری 1 توضیح داده می شود :
 
ذخیره مبلغ کالا در حساب مشتری :
 
پس ازمشاهده مبلغ کالا در نمایشگر  در صورتیکه بخواهید این مبلغ به حساب مشتری شماره 1 اضافه شود کلید مشتری1 را فشار هید.
 
شما میتوانید تا 100 قلم کالا را به تفکیک در حساب هر مشتری ذخیره نمایید.
 
 
مشاهده حساب مشتری : برای مشاهده حساب مشتری به ترتیب زیر عمل نمایید :
 
1.مشاهده جمع کل حساب مشتری
 
2.مشاهده ریز مبالغ حساب مشتری
 
حذف یکی از اقلام موجود در حساب مشتری :
 
1.مشاهده جمع کل حساب مشتری
 
2.انتخاب مبلغ مورد نظر
 
3.حذف مبلغ مورد نظر
 
چاپ فاکتور مشتری : جهت چاپ فاکتور مشتری به ترتیب زیر عمل نمایید :
 
1.مشاهده جمع کل حساب مشتری
 
2.چاپ فاکتور مشتری
 
پاک کردن کل حساب مشتری :
 
پس از فشردن کلید گزارش سپس مشتری1 با زدن کلید حذف میتوانید کل حساب مشتری مورد نظر را به طور کامل پاک کنید.
 
انتقال اقلام حساب مشتری به حساب فروش :
 
به دو روش میتوان اقلام حساب مشتری را به حساب فروش منتقل کرد :
 
روش اول : وقتی حساب مشتری در حال نمایش است کلید فروش را فشار دهید.
 
روش دوم : وقتی حساب مشتری در حال نمایش است کلید پرینتر را فشار دهید .
 
*پس از انتقال حساب مشتری صفر می شود.
 
امکان تعیین مبلغ واحد به ریال ویا تومان در چاپ فاکتور ها
 
با استفاده از این قابلیت امکان مشخص کردن مبلغ واحد به ریال و یا تومان در چاپ فاکتور ها فراهم میشود.برای این منظور به ترتیب زیر عمل
 
کنید :
 
1.تنظیم
 
2.انتخاب عدد 0 چاپ فاکتور به تومان با انتخاب عدد 1 چاپ فاکتور به ریال
 
3.تنظیم
 
حساب فروش
 
تعداد 2000 قلم کالا را میتوان در حافظه حساب فروش ذخیره نمود. در صورتی که تعداد کل اقلام در حساب فروش به 2000 قلم کالا رسیده
 
باشد  اقلام جدید جایگزین اقلام قدیمی خواهد شد به عبارت دیگر شما همواره 2000 قلم کالای آخر را در حساب فروش خواهید داشت.
 
بنابر این قبل از پر شدن حساب فروش شما میتوانید گزارش حساب فروش ریز اقلام را چاپ نمایید
 
و سپس حساب فروش را پاک کنید.
 
ذخیره مبلغ کالا در حساب فروش :
 
به 3 روش میتوان مبلغ کالا را به حساب فروش اضافه کرد :
 
روش اول : وقتی مبلغ کالا در ردیف سوم نمایشگر در حال نمایش است  کلید فروش را فشار دهید.
 
روش دوم : وقتی مبلغ کالا در ردیف سوم نمایشگر در حال نمایش است کلید پرینتر را فشار دهید.
 
روش سوم : با انتقال اقلام حساب مشتری به حساب فروش که در مرحله قبل وضیح داده شد.
 
انتخاب نوع گزارش فروش : ترازوی شما دارای قابلیت ارائه گزارش به دو صورت گزارش فروش کلی و گزارش فروش ریز اقلام می باشد.
 
برای تعیین نوع گزارش به ترتیب زیر عمل کنید :
 
1.تنظیم+گزارش
 
2.برای انتخاب گزارش فروش ریز اقلام فروخته شده یا برای انتخاب گزارش فروش کلی(تجمعی)
 
3.تنظیم
 
مشاهده و چاپ ریز اقلام حساب فروش :
 
برای مشاهده ریز اقلام حساب فروش به ترتیب زیر عمل کنید :
 
1.گزارش
 
2.فروش
 
3.مشاهده مبلغ کل هر یک از اقلام فروخته شده
 
4.چاپ گزارش کامل
 
پاک کردن کل حساب فروش :
 
برای پاک کردن کل حساب فروش به ترتیب زیر عمل کنید  :
 
1.گزارش
 
2.فروش
 
3.حذف
 
*در صورتیکه در مرحله قبل گزارش فروش ریز اقلام انتخاب شده باشد  با پاک کردن کل حساب فروش   حساب فروش ریز اقلام پاک می شود  در 
 
صورتیکه در مرحله قبل گزارش فروش کلی (تجمعی) انتخاب شده باشد با پاک کردن کل حساب فروش حساب فروش کلی پاک میشود.
 
برای اینکه حساب فروش خود را به طور روزانه داشته باشید در ابتدای روز حساب فروش را پاک کنید و اگر بخواهید حساب فروش خود را به طور
 
ماهیانه داشته باشید ابتدای هر ماه حساب فروش را صفر کنید.
 
چاپ گزارش فروش : 1.گزارش   2.فروش   3.چاپ گزارش فروش
 
*در صورتی که در مراحل قبل گزارش فروش ریز اقلام انتخاب شده باشد با زدن کلید پرینتر گزارش فروش ریز اقلام  چاپ میشود و در صورتی که در
 
مرحله قبل گزارش فروش کلی انتخاب شده باشد با زدن کلید پرینتر گزارش فروش کلی چاپ میشود.
 
*در حالتی که ترازو در شبکه قرار دارد گزارش فروش چاپ نمیشود.
 
چاپ گزارش فروش کلی (تجمعی) یک قلم کالا :
 
1.گزارش
 
2.انتخاب کلید حافظه کالای مورد نظر
 
3.چاپ گزارش فروش
 
یک مثال کاربردی :
 
برای گرفتن گزارش فروش کلی (تجمعی) حافظه 10 از صفحه 3 به ترتیب زیر عمل کنید :
 
1.صفحه
 
2.انتخاب صفحه حافظه شماره 3
 
3.صفحه
 
4.گزارش
 
5.انتخاب کلید حفظه کالای مورد نظر (شماره 10)
 
6.چاپ گزارش فروش
 
ساعت و تاریخ
 
تنظیم ساعت :
 
1.ساعت
 
2.تنظیم(انتخاب ساعت دقیقه ثانیه جهت تنظیم)
 
3.تنظیم ساعت دقیقه ثانیه
 
4.تاریخ
 
شمارش
 
با استفاده از این قابلیت امکان شمارش سریع تعداد زیادی از قطعات هم وزن فراهم میگردد. برای این منظور به ترتیب زیر عمل کنید :
 
1.شمارش
 
2.قرار دادن یک یا تعدادی قطعه روی سینی ترازو
 
3.وارد کردن تعداد قطعات موجود روی سینی
 
4.شمارش
 
5.قطعات مورد نظر را روی سینی ترازو قرار دهید در این حالت تعداد قطعات نمایش داده میشود
 
6.شمارش
 
اتصال به چاپگر
 
 میباشد. شما به سادگی میتوانید فاکتور فروش گزارشات مورد نیاز از حافظه فروش  یا حافظه های Mmp48دستگاه شما دارای قابلیت اتصال به
 
چاپگر محک مدل
 
حساب مشتری را چاپ نمایید. برای این منظور به ترتیب زیر عمل نمایید :
 
1.تنظیم
 
2.ش 17
 
 قرار دهیدprint3.ترازو را در حالت
 
4.تنظیم
 
قرار دادن رول کاغذ چاپ در داخل چاپگر :
 
1. دستگاه را از طریق کلید اصلی آن خاموش کنید.
 
2.درب روی چاپگر را باز کنید
 
3.رول کاغذ را مطابق شکل در محفظه مخصوص قرار دهید
 
4.اهرمی را که کنار درپوش چاپگر قرار دارد به طرف خودتان بکشید تا غلطک از هد فاصله بگیرد.
 
5.کاغذ را از از زیر غلطک و از بین هد و غلطک عبور دهید و به سمت بالا بکشید. دقت کنید رول کاغذ موازی با غلطک باشد و دقیقا زیر آن قرار
 
بگیرد.
 
6.اهرم را به حالت اولیه برگردانید
 
7.کاغذ را از شیار درپوش عبور دهید درپوش را در جای خود قرار دهید.
 
8.دستگاه را روشن کنید.
 
*اگر کاغذ چاپگر تمام شود یا مشکلی برای چاپگر بوجود آید چراغ چاپگر چشمک میزند.
 
تعیین نام فروشگاه و پیغام نهایی
 
در ترازوی شما این امکان وجود دارد که نام فروشگاه در بالای فاکتور و پیغام نهایی در انتهای فاکتور چاپ گردد.
 
جهت تعیین نام فروشگاه به ترتیب زیر عمل کنید :
 
1.تنظیم(قرار دادن سیستم در وضعیت دریافت نام فروشگاه)
 
2.با استفاده از کلید های حروف نام فروشگاه را وارد کنید
 
3.تنظیم
 
جهت تعیین پیغام نهایی به ترتیب زیر عمل کنید :
 
1.قرار دادن سیستم در وضعیت دریافت پیغام نهایی (پ+تنظیم)
 
2.با استفاده از کلید های حروف پیغام نهایی را وارد کنید
 
3.تنظیم
 
*نام فروشگاه حداکثر در 48 حرف میتواند تعیین شود.
 
برای ایجاد خط اتصال بین حروف از کلید های -35 استفاده کنید
 
*برای حذف هر حرف یا ایجاد فاصله بین حروف از کلید حذف یا پاک استفاده کنید.
 
*برای مشاهده حروف قبل یا بعد میتوانید از کلید های بالا و پایین استفاده کنید.
 
قطع و وصل کردن صدای صفحه کلید
 
1.تنظیم+ص18
 
 قرار دهیدoff یا On2.صدای صفحه کلید را در وضعیت
 
3.تنظیم
 
تنظیم شدت نور نمایشگر
 
با استفاده از این قابلیت میتوانید شدت نور نمایشگر را بر اساس میزان نور محیط تنظیم نمایید.
 
برای این منظور به ترتیب زیر عمل نمایید :
 
1.تنظیم+ن30
 
2.تنظیم شدت نور نمایشگر
 
3.تنظیم
 
*با توجه به اینکه قطع برق و استفاده از باطری باعث تخلیه باطری سریع تر شود شدت نور نمایشگر دستگاه به طور خودکار در پایین ترین حد
 
خود قرار میگیرد.
 
تنظیم تعداد چاپ فاکتور
 
1.تنظیم+8
 
2.انتخاب عدد 1 : از فاکتور فروش 2بار چاپ شود   انتخاب عدد0 : از فاکتور فروش 1بار چاپ شود
 
3.تنظیم
 
اتصال به کامپیوتر
 
با استفاده از این قابلیت میتوانید ترازو را به وسیله نرم افزار مخصوص به کامپیوتر متصل نموده و اطلاعات موجود در دستگاه را مشاهده و یا تغییر
 
دهید.
 
1.تنظیم + ش17
 
 قرار دهید pc2.ترازو را در حالت
 
3.تنظیم
 
 در صورت درخواست مشتری امکانپذیر میباشدwifi*امکان ارتباط به کامپیوتر از طریق پورت سریال یا
 
امکاناتی که بوسیله کامپیوتر در اختیار شما قرار میگیرد به شرح ذیل است :
 
امکان مشاهده اقلام فروخته شده در حافظه فروش
 
امکان مشاهده و تغییر قیمت کالا در حافظه های کالا
 
امکان مشاهده و تغییر نام کالا در حافظه های کالا
 
امکان مشاهده و تغییر نام فروشگاه و پیغام نهایی
 
امکان مشاهده صفحه نمایش ترازو
 
امکان بایگانی و گزارش گیری از اقلام فروخته شده در روز ماه یا سال
 
امکان مشاهده و تعیین شماره ترازو و شماره غرفه
 
امکان مشاهده و تنظیم ساعت و تاریخ ترازو
 
قابلیت ارسال وزن و مبلغ واحد به کامپیوتر
 
1.تنظیم+پرینتر
 
 : بعد از زدن کلید پرینتر ارسال وزن و مبلغ روی نمایشگرMode2 : بعد از زدن کلید پرینتر فاکتور چاپ میشود. اتخاب Mode12.انتخاب
 
به کامپیوتر
 
3.تنظیم
 
اتصال به کشوی پول محک
 
 باز کردن درب کشوی کشوی پول محک Mds1100یکی دیگر از امکانات ترازوی الکترونیکی محک مدل
 
از طریق ترازو میباشد.
 
برای این منظور به ترتیب زیر عمل نمایید :
 
 به کانکتور کشوی پول ترازو وصل کنید.RJ111.کابل فرمان کشوی پول را از طریق کانکتور
 
2.برای باز شدن درب کشوی پول کلید پایین را فشار دهید
 
          راهنمای سریع صفحه کلید :
 
عملکرد                                                                                               کلید
 
standbyروشن و یا خاموش کردن دستگاه                                                               
 
وارد کردن ارقام                                                                                     0تا9
 
پاک کردن قیمت کالا یا تعداد کالا از صفحه نمایشگر                                         پاک یا حذف
 
قابلیت پارسنگ                                                                                  پارسنگ
 
محاسبه مبلغ باز پرداخت                                                                      مانده
 
ذخیره قیمت کالا در حافظه                                                                    ذخیره
 
دسترسی به صفحات حافظه                                                                  صفحه
 
حافظه های کالا و حروف الفبا                                                           1آ تا 35
 
اضافه شدن مبلغ کل در حساب مشتری                                                   مشتری 2 و مشتری 1
 
اضافه شدن مبلغ کل در حساب فروش                                                            فروش
 
گزارش گیری از حساب فروش یا حساب مشتری                                                گزارش
 
پاک کردن حساب فروش یا حساب مشتری                                                       پاک یا حذف
 
وارد کردن تعداد اجناس غیروزنی                                                              بالا
 
ساعت و تاریخ                                                                                  ساعت و تاریخ
 
شمارش کالاهایی با وزن یکسان                                                                   شمارش
 
چاپ گزارشات و فاکتور فروش                                                                   پرینتر
 
                                            راهنمای سریع صفحه کلید
عملکرد                                                                                                             کلید
 
باز کردن کشوی پول فروشگاهی                                                                               پایین
 
کلید های کمکی برای تنظیمات ترازو                                                                     بالا و پایین
 
تنظیم درگاه خروجی سریال                                                                                تنظیم+ش17
 
تعیین نام فروشگاه جهت چاپ در فاکتور فروش و گزارشات                                         تنظیم+ف24
 
تعیین پیغام نهایی جهت چاپ در فاکتور فروش و گزارشات                                          تنظیم+پ4
 
تعین تعداد چاپ فاکتور فروش                                                                          تنظیم+8چ
 
تنظیم شدت نور نمایشگر                                                                                تنظیم+30
 
قطع یا وصل نمودن صدای صفحه کلید                                                                تنظیم +18ص
 
تعیین نام کالا                                                                                             تنظیم +26ک
 
تعیین نوع گزارش فروش                                                                              گزارش + تنظیم
 
تنظیم عملکرد کلید چاپ                                                                                 پرینتر +تنظیم
 
تنظیم واحد پول ریال / تومان                                                                            تنظیم +ر13
 
فعال کردن وضعیت های بارکد سطر                                                                  تنظیم + ق25
 
چاپ بارکد                                                                                                تنظیم + ب3
 
رفع اشکال
 
در جدول زیر برخی از اشکالات احتمالی که ممکن است در هنگام استفاده از ترازو با آن مواجه شوید بیان شده است
 
در صورت برخورد با مشکلی غیر از این موارد و یا عدم رفع اشکال بر اساس موارد زیر با نمایندگی شرکت تماس بگیرید تا در اسرع وقت کادر فنی
 
خدمات پس از فروش ترازوی محک نسبت به رفع عیب اقدام نماید.
 
اشکال : دستگاه روشن نمیشود.
 
علت احتمالی : 1.کلید اصلی خاموش شده است. 2.باطری خالی شده و برق به دستگاه نمیرسد.
 
مراحل رفع اشکال : کلید اصلی دستگاه را روشن کنید . سیم برق دستگاه را تست یا تعویض کنید.
 
جای دستگاه را تغییر داده و دستگاه را به پریز برق دیگری وصل نمایید.
 
در صورت برطرف نشدن با نمایندگی خدمات شرکت تماس بگیرید.
 
اشکال : عدم نمایش درست وزن یا نوسان وزنی
 
علت احتمالی : 1. باد کولر یا پنکه به دستگاه میوزد.
 
2.دستگاه روی سطح غیر پایدار قرار دارد
 
3.سینی دستگاه با جسم خارجی برخورد دارد.
 
4.پایه های دستگاه تنظیم نیست.
 
5.دستگاه تراز نیست.
 
مراحل رفع اشکال : دستگاه را از معرض باد کولر پنکه و غیره دور کنید.
 
میز زیر دستگاه را محکم کرده یا محل قرار گیری آن را تغیر دهید.
 
بررسی شود سینی دستگاه به جایی برخورد نداشته باشد.
 
پایه های دستگاه را تنظیم کنید.
 
دستگاه را دقیق تر تراز کنید.
 
اشکال :
 
 روی نمایشگر مشاهده میشود.Lock عبارت
 
علت احتمالی : دستگاه غیر فعال شده است.
 
مراحل رفع اشکال : شماره سریال دستگاه را یادداشت کرده و با نمایندگی خدمات شرکت تماس بگیرید.
 
 باطری روشن است.LEDاشکال : دستگاه با برق کار نمیکند
 
علت احتمالی : پریز برق مغازه خراب است . سیم برق دستگاه خراب است.
 
مراحل رفع اشکال : دستگاه را به پریز برق دیگری وصل کنید .
 
سیم برق دستگاه را تعویض کنید.
 
اشکال : دستگاه با باطری کار نمیکند. هنگامی که برق شهر قطع میباشد دستگاه خاموش میشود.
 
علت احتمالی : 1.باطری خراب شده است 2.دستگاه خراب شده است
 
مراحل رفع اشکال : با نمایندگی خدمات شرکت تماس بگیرید.
 
اشکال : فاکتور چاپ نمیشود .
 
علت احتمالی : 1.کاغذ بر عکس قرار داده شده است.2.چاپگر خراب است. 3.دستگاه خراب شده است.
 
مراحل رفع اشکال : کاغذ را به طور صحیح قرار دهید.
 
با نمایندگی خدمات شرکت تماس بگیرید.
 
اشکال : فاکتور چاپ نمیشود.
 
علت احتمالی : کاغذ بر عکس قرار داده شده است. چاپگر خراب است. دستگاه خراب شده است.
 
مراحل رفع اشکال : کاغذ را به طور صحیح قرار دهید. با نمایندگی خدمات شرکت تماس بگیرید.
ایمن تراز ارائه کننده انواع ترازو ،باسکول دیجیتالی ،باسکولت ،ترازو صنعتی ،ترازو فروشگاهی،ترازو دیجیتالی،صندوق فروشگاهی،ترازو آزمایشگاهی
توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای ایمن تراز نمی باشد.

نظر شما