کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. ترازوی آزمایشگاهی AND مدلGF600

  ترازوی آزمایشگاهی AND مدلGF600

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ترازوی آزمایشگاهی AND مدلGF600 دارای حساسیت 0.001 گرم بوده و قابلیت توزین تا 600 گرم را دارد

 2. ترازو دیجیتال آزمایشگاهی مدل FX300

  ترازو دیجیتال آزمایشگاهی مدل FX300

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ترازو دیجیتال آزمایشگاهی مدل FX300 دارای حساسیت 0.001 گرم بوده و قابلیت توزین تا 300 گرم را دارد

 3. ترازو دیجیتال آزمایشگاه AND مدل GE200

  ترازو دیجیتال آزمایشگاه AND مدل GE200

  ترازو دیجیتال آزمایشگاه AND مدل GE200 دارای حساسیت 0.001 گرم بوده و قابلیت توزین تا 200 گرم را دارد

 4. ترازو دیجیتالی آزمایشگاه AND مدل GE300

  ترازو دیجیتالی آزمایشگاه AND مدل GE300

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ترازو دیجیتالی آزمایشگاه AND مدل GE300 دارای حساسیت 0.001 گرم بوده و قابلیت توزین تا 300 گرم را دارد