کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. باسکول 200 کیلویی صدر

  باسکول 200 کیلویی صدر

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 200 کیلویی SG 200 تولیدی شرکت مهندسی توزین صدر بانام تجاری باسکول صنعتی صدر در ایران تولید وشناخته شده است باسکول 200 کیلویی توزین صدردارای کفه فلزی بوده وابعاد کفه باسکول دیچجیتالی 50 در 50 می باشد. باسکول صنعتی 200 کیلویی توزین صدردارای گاردفلزی جهت تکیه اجناس پرحجم وتوزین دقیق باسکول می باشد.

 2. باسکول 300 کیلویی صدر

  باسکول 300 کیلویی صدر

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 300 کیلویی SG 300 تولیدی شرکت مهندسی توزین صدر بانام تجاری باسکول صنعتی صدر در ایران تولید وشناخته شده است باسکول 300 کیلویی توزین صدردارای کفه فلزی بوده وابعاد کفه باسکول دیچجیتالی 65در 65 می باشد. باسکول صنعتی 300 کیلویی توزین صدردارای گاردفلزی جهت تکیه اجناس پرحجم وتوزین دقیق باسکول می باشد.

 3. باسکول 600 کیلویی صدر

  باسکول 600 کیلویی صدر

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 600 کیلویی SG 600 تولیدی شرکت مهندسی توزین صدر بانام تجاری باسکول صنعتی صدر در ایران تولید وشناخته شده است باسکول 600 کیلویی توزین صدردارای کفه فلزی بوده وابعاد کفه باسکول دیچجیتالی 75در 75 می باشد. باسکول صنعتی 600 کیلویی توزین صدردارای گاردفلزی جهت تکیه اجناس پرحجم وتوزین دقیق باسکول می باشد.

 4. باسکول 1 تنی صدر

  باسکول 1 تنی صدر

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 1 تنی SG 1000 تولیدی شرکت مهندسی توزین صدر بانام تجاری باسکول صنعتی صدر در ایران تولید وشناخته شده است باسکول 1 تنی توزین صدردارای کفه فلزی بوده وابعاد کفه باسکول دیچجیتالی 100در 100 می باشد. باسکول صنعتی 1000 کیلویی توزین صدردارای گاردفلزی جهت تکیه اجناس پرحجم وتوزین دقیق باسکول می باشد.

 5. باسکول 1 تن میدان باری

  باسکول 1 تن میدان باری

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول یک تنی شرکت توزین صدر (صاایران سابق) میدان باری دارای چرخ جهت سهولت در جابجایی باسکول 1 تنی SG 1000 تولیدی شرکت مهندسی توزین صدر بانام تجاری باسکول صنعتی صدر در ایران تولید وشناخته شده است باسکول 1 تنی توزین صدردارای کفه فلزی بوده وابعاد کفه باسکول دیچجیتالی 100در 100 می باشد.

 6. باسکول 300 کیلویی پرینتردار صدر

  باسکول 300 کیلویی پرینتردار صدر

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 300 کیلویی توزین صدر پرینتردار باسکول 300 کیلویی SG 300 تولیدی شرکت مهندسی توزین صدر بانام تجاری باسکول صنعتی صدر در ایران تولید وشناخته شده است باسکول 300 کیلویی توزین صدردارای کفه فلزی بوده وابعاد کفه باسکول دیچجیتالی 65در 65 می باشد و قابلیت چاپ فاکتور به مشتری رانیز داراست باسکول صنعتی 300 کیلویی توزین صدردارای گاردفلزی جهت تکیه اجناس پرحجم وتوزین دقیق باسکول می باشد.

 7. باسکول 1 تن میدانی

  باسکول 1 تن میدانی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول یک تنی شرکت توزین صدر (صاایران سابق) میدان باری دارای چرخ جهت سهولت در جابجایی باسکول 1 تنی SG 1000 تولیدی شرکت مهندسی توزین صدر بانام تجاری باسکول صنعتی صدر در ایران تولید وشناخته شده است باسکول 1 تنی توزین صدردارای کفه فلزی بوده وابعاد کفه باسکول دیچجیتالی 120در 120 می باشد.

 8. باسکول 600 کیلویی پرینتردار صدر

  باسکول 600 کیلویی پرینتردار صدر

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 600 کیلویی پرینتردار توزین صدر باسکول 600 کیلویی SG 600 تولیدی شرکت مهندسی توزین صدر بانام تجاری باسکول صنعتی صدر در ایران تولید وشناخته شده است باسکول 600 کیلویی توزین صدردارای کفه فلزی بوده وابعاد کفه باسکول دیچجیتالی 75در 75 می باشدو قابلیت چاپ فاکتور برای مشتری راداراست. باسکول صنعتی 600 کیلویی توزین صدردارای گاردفلزی جهت تکیه اجناس پرحجم وتوزین دقیق باسکول می باشد.

 9. نمایشگر باسکول پرینتردار صدر مدل SG12

  نمایشگر باسکول پرینتردار صدر مدل SG12

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  نمایشگر باسکول دیجیتالی توزین صدر با قابلیت چاپ پرینتر برای مصارفی که به چاپ کالا نیاز دارند کارایی دارد. این نمایشگر قابلیت ثبت نام کالا همراه با قیمت را دارد تا درزمان توزین کالا وثبت کدهای تعریف شده از کل محصولات پس از توزین چاپ گرفته شود ویک نمایشگر کاملا حرفه ای میباشد. این نمایشگردارای 3 پنجره برای نشاندهی وزن کالا وقیمت واحد وقیمت کل می باشد.