کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. باسکول 100 کیلویی

  باسکول 100 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ابعاد کفه باسکول : 50*50 می باشدو دقت باسکول فوق 20 گرم بوده وقابل تغییر تا 10 گرم در صورت درخواست مشتری می باشد.نمایشگر باسکول 100 کیلویی LED بوده وکفه این باسکول ازجنس استیل قابل شستشو می باشد. باسکول 100 کیلویی SV 7000 100KG قابلیت کارکرد طبیعی در ولتاژهای برق شهر90 ولت تا 250 ولت بوده وامکان اتصال به کامپیوتر نیز در صورت درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.

 2. باسکول 100 کیلویی

  باسکول 100 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 100 کیلویی SV 7000 100KG دارای ابعاد کفه 50 در 50 سانتی متر می باشد و جنس سینی کفه این باسکول 100 کیلو از ورق استیل قابل شستشو می باشد .

 3. باسکول 150 کیلویی

  باسکول 150 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ابعاد کفه باسکول 50*50 می باشدو دقت باسکول فوق 20 گرم بوده وقابل تغییر تا 10 گرم در صورت درخواست مشتری می باشد.نمایشگر باسکول 150 کیلویی LED بوده وکفه این باسکول ازجنس استیل قابل شستشو می باشد. باسکول 150 کیلویی SV 7000 150KG قابلیت کارکرد طبیعی در ولتاژهای برق شهر90 ولت تا 250 ولت بوده وامکان اتصال به کامپیوتر نیز در صورت درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.

 4. باسکول 200 کیلویی

  باسکول 200 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ابعاد کفه باسکول : 50*50می باشدو دقت باسکول فوق 20 گرم بوده وقابل تغییر تا 10 گرم در صورت درخواست مشتری می باشد.نمایشگر باسکول 200 کیلویی LED بوده وکفه این باسکول ازجنس استیل قابل شستشو می باشد. باسکول 200 کیلویی SV 7000 200KG قابلیت کارکرد طبیعی در ولتاژهای برق شهر90 ولت تا 250 ولت بوده وامکان اتصال به کامپیوتر نیز در صورت درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.

 5. باسکول 200 کیلویی

  باسکول 200 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتالی 200 کیلوگرم مدل SV 7000 200KG دارای کفه ای به ابعاد 50 در 50 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول دیجیتالی 200 کیلو از ورق استیل قابل شستشو می باشد .

 6. باسکول 300 کیلویی

  باسکول 300 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ابعاد کفه باسکول 50*50می باشدو دقت باسکول فوق 20 گرم بوده وقابل تغییر تا 10 گرم در صورت درخواست مشتری می باشد.نمایشگر باسکول 300 کیلویی LED بوده وکفه این باسکول ازجنس استیل قابل شستشو می باشد.

 7. باسکول 300 کیلویی

  باسکول 300 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 300 کیلویی مارک سند وزین مدل SV 7000 ساخت ایران بوده و این باسکول 300 کیلویی دارای کفه ای به ابعاد 50 در 50 سانتی متر می باشد .

 8. باسکول 400 کیلویی

  باسکول 400 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 400 کیلویی مدل SV9000 ابعاد کفه باسکول65*65می باشدو دقت باسکول فوق 20 گرم بوده وقابل تغییر تا 10 گرم در صورت درخواست مشتری می باشد.نمایشگر باسکول 400 کیلویی LED بوده وکفه این باسکول ازجنس استیل قابل شستشو می باشد.

 9. باسکول 500 کیلویی

  باسکول 500 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ابعاد کفه باسکول : 75*75می باشدو دقت باسکول فوق 50 گرم بوده وقابل تغییر تا 200 گرم در صورت درخواست مشتری می باشد.نمایشگر باسکول 500 کیلویی LED بوده وکفه این باسکول ازجنس استیل قابل شستشو می باشد.

 10. باسکول 1 تنی SAND

  باسکول 1 تنی SAND

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 1 تن مدل SV98000 مارک SAND ابعاد کفه باسکول : 100*100 می باشدو دقت باسکول فوق 100 گرم بوده وقابل تغییر تا 50 گرم در صورت درخواست مشتری می باشد.نمایشگر باسکول 1 تنی سند LED بوده وکفه این باسکول ازجنس استیل قابل شستشو می باشد. باسکول 1 تن سند قابلیت کارکرد طبیعی در ولتاژهای برق شهر90 ولت تا 250 ولت بوده وامکان اتصال به کامپیوتر نیز در صورت درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.

 11. باسکول 1 تنی چرخ دار

  باسکول 1 تنی چرخ دار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 1 تنی میدان باری مارک SAND ابعاد کفه باسکول : 120*120می باشدو دقت باسکول فوق 200گرم بوده وقابل تغییر تا 100گرم در صورت درخواست مشتری می باشد.نمایشگر باسکول 1 تنی سند LED بوده وکفه این باسکول ازجنس استیل قابل شستشو می باشد. باسکول 1 تنی سند قابلیت کارکرد طبیعی در ولتاژهای برق شهر90 ولت تا 250 ولت بوده وامکان اتصال به کامپیوتر نیز در صورت درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.

 12. باسکول 1 تنی میدان باری تک لودسل

  باسکول 1 تنی میدان باری تک لودسل

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 1 تنی میدان باری تک لودسل مارک SAND ابعاد کفه باسکول : 100*100 می باشدو دقت باسکول فوق 200گرم بوده وقابل تغییر تا 100 گرم در صورت درخواست مشتری می باشد.نمایشگر باسکول 1 تنی سند LED بوده وکفه این باسکول ازجنس استیل قابل شستشو می باشد. باسکول 1تنی سند قابلیت کارکرد طبیعی در ولتاژهای برق شهر90 ولت تا 250 ولت بوده وامکان اتصال به کامپیوتر نیز در صورت درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.

 13. باسکول دیجیتال 1 تنی 4 لودسل

  باسکول دیجیتال 1 تنی 4 لودسل

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 1 تنی ثابت مارک SAND ابعاد کفه باسکول : 100*100 می باشدو دقت باسکول فوق 200 گرم بوده وقابل تغییر تا 100 گرم در صورت درخواست مشتری می باشد.نمایشگر باسکول 1 تنی سند LED بوده وکفه این باسکول ازجنس استیل قابل شستشو می باشد. باسکول 1تنی سند قابلیت کارکرد طبیعی در ولتاژهای برق شهر90 ولت تا 250 ولت بوده وامکان اتصال به کامپیوتر نیز در صورت درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.

 14. باسکول 1 تن چرخ دار

  باسکول 1 تن چرخ دار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 1 تنی میدان باری مارک SAND ابعاد کفه باسکول : 110*110می باشدو دقت باسکول فوق 200گرم بوده وقابل تغییر تا 100گرم در صورت درخواست مشتری می باشد.نمایشگر باسکول 1 تنی سند LED بوده وکفه این باسکول ازجنس استیل قابل شستشو می باشد. باسکول 1 تنی سند قابلیت کارکرد طبیعی در ولتاژهای برق شهر90 ولت تا 250 ولت بوده وامکان اتصال به کامپیوتر نیز در صورت درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.

 15. باسکول 1 تن ثابت

  باسکول 1 تن ثابت

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 1 تن ثابت مارک SAND ابعاد کفه باسکول : 150*150 می باشدو دقت باسکول فوق 200گرم بوده وقابل تغییر تا 100 گرم در صورت درخواست مشتری می باشد.

 16. باسکول 1 تن چرخ دار 4لودسل

  باسکول 1 تن چرخ دار 4لودسل

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 1 تن چرخ دار4 لودسل مارک SAND ابعاد کفه باسکول : 150*150 می باشدو دقت باسکول فوق 200گرم بوده وقابل تغییر تا 100 گرم در صورت درخواست مشتری می باشد.نمایشگر باسکول 1 تنی سند LED بوده وکفه این باسکول فلزی می باشد. باسکول 1تنی سند قابلیت کارکرد طبیعی در ولتاژهای برق شهر90 ولت تا 250 ولت بوده وامکان اتصال به کامپیوتر نیز در صورت درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.

 17. باسکول 2 تن ثابت

  باسکول 2 تن ثابت

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 2 تن ثابت مارک SAND ابعاد کفه باسکول : 150*150 می باشدو دقت باسکول فوق 200گرم بوده وقابل تغییر تا 100 گرم در صورت درخواست مشتری می باشد.نمایشگر باسکول 2 تنی سند LED بوده وکفه این باسکول ازجنس استیل قابل شستشو می باشد. باسکول 2 تنی سند قابلیت کارکرد طبیعی در ولتاژهای برق شهر90 ولت تا 250 ولت بوده وامکان اتصال به کامپیوتر نیز در صورت درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.

 18. باسکول 2 تنی چرخ دار 4 لودسل

  باسکول 2 تنی چرخ دار 4 لودسل

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 2 تنی چرخ دار 4 لودسل مارک SAND ابعاد کفه باسکول : 150*150 می باشدو دقت باسکول فوق 200گرم بوده وقابل تغییر تا 100 گرم در صورت درخواست مشتری می باشد.نمایشگر باسکول 1 تنی سند LED بوده وکفه این باسکول ازجنس استیل قابل شستشو می باشد. باسکول 1تنی سند قابلیت کارکرد طبیعی در ولتاژهای برق شهر90 ولت تا 250 ولت بوده وامکان اتصال به کامپیوتر نیز در صورت درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.

 19. باسکول 3 تن

  باسکول 3 تن

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 3 تنی سند وزین دارای ابعاد 150 * 150 می باشد نمایشگر باسکول سه تن متحرک بوده ودقت باسکول 3 تن 200 گرم می باشد. باسکول دیجیتال 3 تن دارای 4 لودسل می باشد

 20. باسکول 3 تنی چرخ دار 4 لودسل

  باسکول 3 تنی چرخ دار 4 لودسل

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 3 تنی چرخ دار 4 لودسل سند وزین دارای ابعاد 150 * 150 می باشد نمایشگر باسکول سه تن متحرک بوده ودقت باسکول 3 تن 200 گرم می باشد. باسکول دیجیتال 3 تن دارای 4 لودسل می باشد

 21. باسکول 5 تن

  باسکول 5 تن

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 5 تنی سند وزین دارای ابعاد 150 * 150 می باشد نمایشگر باسکول پنج تن متحرک بوده ودقت باسکول 5 تن 200 گرم می باشد. باسکول دیجیتال 5 تن دارای 4 لودسل می باشد

 22. باسکول 5 تنی چرخ دار 4 لودسل

  باسکول 5 تنی چرخ دار 4 لودسل

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 5 تنی چرخ دار 4 لودسل سند وزین دارای ابعاد 150 * 150 می باشد نمایشگر باسکول پنج تن متحرک بوده ودقت باسکول 5 تن 200 گرم می باشد. باسکول دیجیتال 5 تن دارای 4 لودسل می باشد

 23. باسکول 100 کیلو پرینتردار

  باسکول 100 کیلو پرینتردار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 100 کیلو پرینتردار وزین قابلیت چاپ فاکتور داشته و تا ظرفیت 100 کیلوگرم قابل توزین می باشد.

 24. باسکول 2 تن چرخ دار

  باسکول 2 تن چرخ دار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 2 تنی میدان باری مارک SAND ابعاد کفه باسکول : 120*120 می باشدو دقت باسکول فوق 200گرم بوده وقابل تغییر تا 100گرم در صورت درخواست مشتری می باشد.نمایشگر باسکول 2 تنی سند LED بوده وکفه این باسکول ازجنس استیل قابل شستشو می باشد. باسکول 2 تنی سند قابلیت کارکرد طبیعی در ولتاژهای برق شهر90 ولت تا 250 ولت بوده وامکان اتصال به کامپیوتر نیز در صورت درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.