کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. ترازو دیجیتالی ضد آب

  ترازو دیجیتالی ضد آب

  قیمت: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو دیجیتالی ضد آب 70 کیلویی کیا دارای بدنه ای استیل می باشد که برای مصارفی که در محیط کاری آنها آب و رطوبت وجود دارد کاربردی می باشد .

 2. ترازوی دیجیتال ضد آب

  ترازوی دیجیتال ضد آب

  قیمت: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو صنعتی ضد آب مارک کیا ساخت ایران بوده و دارای کفه ای به ابعاد 42 در 52 سانتی متر می باشد .

 3. ترازو دیجیتال ضد آب

  ترازو دیجیتال ضد آب

  قیمت: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو ضد آب 50 کیلویی کیا دارای بدنه ای از جنس استیل بوده که برای مصارفی که با آب و رطوبت سروکار دارند کاربردی می باشد .

 4. ترازوی ضد آب

  ترازوی ضد آب

  قیمت: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی دیجیتالی تمام استیل 40 کیلویی مارک کیا دارای بدنه ای استیل بوده و برای مصارف صنعتی و فروشگاهی که با مایعات و آب سرو کار دارند بسیار کاربردی است .

 5. ترازو ضد آب

  ترازو ضد آب

  قیمت: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو ضد آب کیا 30 کیلویی دارای بدنه ای کاملا استیل بوده و ابعاد کفه این ترازوی ضد آب 42 در 52 سانتی متر می باشد .

 6. باسکول 3 تنی جرثقیلی

  باسکول 3 تنی جرثقیلی

  قیمت: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 3 تنی جرثقیلی مارک توزین بوده و این باسکول 3 تن جرثقیلی ساخت ایران بوده و از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است .

 7. ترازوی 10 کیلویی

  ترازوی 10 کیلویی

  قیمت: ۵,۸۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو دیجیتال دقیق 10 کیلویی کیا مدل P 8 دارای کفه ای به ابعاد 18 در 18 سانتی متر می باشد و جنس کفه ترازو از استیل می باشد .

 8. ترازوی 5 کیلویی

  ترازوی 5 کیلویی

  قیمت: ۵,۸۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی 5 کیلویی مارک کیا مدل P8 دارای کفه ای به ابعاد 18 در 18 سانتی متر می باشد .

 9. باسکول 300 کیلویی چرخ دار

  باسکول 300 کیلویی چرخ دار

  قیمت: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول چرخدار 300 کیلویی سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 40 در 60 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول چرخدار از ورق استیل می باشد .

 10. باسکول 200 کیلویی چرخ دار

  باسکول 200 کیلویی چرخ دار

  قیمت: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول چرخ دار 200 کیلویی مارک سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 40 در 60 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول چرخدار از ورق استیل می باشد.

 11. ترازو 10 کیلویی دیجیتال

  ترازو 10 کیلویی دیجیتال

  قیمت: ۵,۸۵۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو دیجیتال 10 کیلو مارک اطمینان دارای کفه ای کاملا تخت بوده و ابعاد کفه این ترازو دیجیتالی 10 کیلو 30 در 34 سانتی متر می باشد و در صورت نیاز مشتری امکان نصب سینی استیل لبه دار نیز بر روی کفه ترازو صنعتی 10 کیلویی وجود دارد .

 12. ترازو 20 کیلویی دیجیتال

  ترازو 20 کیلویی دیجیتال

  قیمت: ۵,۸۵۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو صنعتی 20 کیلوگرم مارک اطمینان دارای کفه ای کاملا مسطح و صاف می باشد و ابعاد کفه این ترازوی صنعتی 20 کیلوگرم 30 در 34 سانتی متر می باشد .

 13. ترازو 30 کیلویی دیجیتال

  ترازو 30 کیلویی دیجیتال

  قیمت: ۵,۸۵۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو 30 کیلویی اطمینان دارای کفه ای کاملا فلزی با سینی استیل می باشد که ابعاد کفه ترازو 30 کیلو 30 در 34 سانتی متر می باشد .

 14. ترازو 40 کیلویی دیجیتال

  ترازو 40 کیلویی دیجیتال

  قیمت: ۵,۸۵۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو دیجیتال دقیق 40 کیلویی اطمینان دارای کفه ای به ابعاد 30 در 34 سانتی متر می باشد و دارای بدنه ای فلزی و مقاوم می باشد

 15. ترازو 50 کیلویی دیجیتال

  ترازو 50 کیلویی دیجیتال

  قیمت: ۵,۸۵۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو 50 کیلویی اطمینان دارای کفه ای فلزی بوده و ابعاد کفه ترازو 50 کیلو 30 در 34 سانتی متر می باشد .

 16. باسکول چرخدار 100 کیلویی

  باسکول چرخدار 100 کیلویی

  قیمت: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول چرخ دار 100 کیلویی مارک سند وزین دارای کفه ای از جنس استیل بوده و ابعاد این کفه 40 در 60 سانتی متر می باشد .

 17. باسکول چرخ دار میدانی 300 کیلویی

  باسکول چرخ دار میدانی 300 کیلویی

  قیمت: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول چرخ دار میدانی سند وزین دارای کفه ای از جنس استیل بوده و ابعاد این باسکول چرخ دار میدانی 300 کیلویی50 در 50 سانتی متر می باشد .

 18. باسکول چرخ دار میدانی 200 کیلویی

  باسکول چرخ دار میدانی 200 کیلویی

  قیمت: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتالی چرخ دار مارک سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 50 در50 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول دیجیتالی چرخ دار از ورق استیل می باشد .

 19. باسکول چرخ دار میدانی 100 کیلویی

  باسکول چرخ دار میدانی 100 کیلویی

  قیمت: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول چرخ دار میدانی 100 کیلو مارک سند وزین دارای کفه ای از جنس ورق استیل می باشد و ابعاد کفه این باسکول چرخ دار میدانی 100 کیلویی 50 در 50 سانتی متر می باشد .

 20. باسکول 300 کیلویی چرخدار

  باسکول 300 کیلویی چرخدار

  قیمت: ۲۰,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول چرخ دار 300 کیلویی مارک سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 50 در 50 سانتی متر می باشد و جنس کفه این باسکول چرخدار فلزی منی باشد .

 21. باسکول 200 کیلویی چرخ دار

  باسکول 200 کیلویی چرخ دار

  قیمت: ۲۰,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتالی جرخدار 200 کیلو مارک سند وزین دارای کفه ای فلزی بوده و ابعاد کفه این باسکول دیجیتالی چرخ دار 200 کیلویی 50 در50 سانتی متر می باشد .

 22. ترازو 60 کیلویی دیجیتال

  ترازو 60 کیلویی دیجیتال

  قیمت: ۵,۸۵۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو 60 کیلو بدنه فلزی مارک اطمینان دارای بدنه ای کاملا فلزی و مقاوم می باشد و ابعاد کفه این ترازو 60 کیلویی 34 در 30 سانتی متر می باشد .

 23. باسکول چرخ دار 100 کیلویی

  باسکول چرخ دار 100 کیلویی

  قیمت: ۲۰,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول چرخ دار 100 مارک سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 50 در 50 سانتی متر می باشد و جنس کفه گالوانیزه می باشد .

 24. ترازو آزمایشگاهی حساس

  ترازو آزمایشگاهی حساس

  قیمت: ۱,۳۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی حساس مدل GS دارای حساسیت توزین تا 0.1 گرم می باشد و ظرفیت توزین این ترازوی حساس آزمایشگاهی تا 1 کیلوگرم می باشد.

 25. ترازوی حساس دیجیتالی

  ترازوی حساس دیجیتالی

  قیمت: ۱,۲۵۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی حساس کیا مدل EK دارای ظرفیت توزین تا 2 کیلوگرم را داراست .