کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. ترازو دیجیتالی شمارشگر

  ترازو دیجیتالی شمارشگر

  قیمت: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی دیجیتالی شمارشگر ۲۰‌کیلویی مارک ممتاز مدل MT2000S دارای حساسیت ۱ گرم‌می باشد.

 2. ترازو دیجیتال تعداد شمار

  ترازو دیجیتال تعداد شمار

  قیمت: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو دیجیتال شمارش قطعه مارک ممتاز مدل MT20000 دارای ظرفیت توزین تا 20 کیلوگرم را داراست .

 3. ترازو قطعه شمار

  ترازو قطعه شمار

  قیمت: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو قطعه شمار 10 کیلویی مارک ممتاز مدل MT10000 دارای کفه ای به ابعاد 30 در 40 سانتی متر می باشد .

 4. باسکول دامکش گوسفند

  باسکول دامکش گوسفند

  قیمت: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول گوسفند کش 500 کیلویی مارک نیکو دارای کفه ای به ابعاد 60 در 100 سانتی متر می باشد و جنس ورق این باسکول مخصوص دام کش از ورق آهن آجدار می باشد .

 5. باسکول دامکش گوسفندی

  باسکول دامکش گوسفندی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دامکش گوسفند مارک اعتماد می باشد و این باسکول دامی گوسفنید دارای ابعاد کفه 90 در 70 سانتی متر می باشد .

 6. ترازو دیجیتال رله دار

  ترازو دیجیتال رله دار

  قیمت: ۲۸,۸۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو دیجیتال با رله قطع کن 30 کیلویی مارک نیکتا صنعت مدل NL 30I دارای قابلیت رله فرمان را دارد .

 7. ترازوی رله دار

  ترازوی رله دار

  قیمت: ۲۸,۳۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو دیجیتال رله دار 20 کیلویی مارک نیکتا صنعت مدل NL 20I دارای سینی آهنی به ابعاد 30 در 40 سانتی متر می باشد .

 8. ترازو رله دار

  ترازو رله دار

  قیمت: ۲۷,۸۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی رله دار 10 کیلویی مارک نیکتا صنعت مدل NL 10I دارای کفه ای به ابعاد 40 در 30 سانتی متر می باشد .

 9. ترازو دیجیتال تعداد شمار

  ترازو دیجیتال تعداد شمار

  قیمت: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی دیجیتال تعداد شمارمارک ممتاز ساخت ایران بوده و دارای کفه ای فلزی بوده و ابعادکفه ترازو 10 کیلویی دیجیتال 30 در 40 سانتی متر می باشد .

 10. باسکول 300 کیلویی دیجیتال

  باسکول 300 کیلویی دیجیتال

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتال صنعتی 300 کیلویی مارک کمری دارای بدنه ای فلزی بوده و ابعاد کفه این باسکول دیجیتالی صنعتی 300 کیلویی 40 در 50 سانتی متر می باشد .

 11. باسکول دیجیتالی 200 کیلویی

  باسکول دیجیتالی 200 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ترازوی 200 کیلویی مارک کمری می باشد که دارای بدنه و سنی فلزی بوده و ابعاد کفه این باسکول 200 کیلویی دیجیتال 40 در 50 سانتی متر می باشد .

 12. باسکول جرثقیلی 5 تن

  باسکول جرثقیلی 5 تن

  قیمت: ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  این باسکول آویز دیجیتالی 5 تنی ساخت ایران و شرکت توزین بوده و دارای علامت استاندارد نیز می باشد .

 13. باسکول دیجیتال 100 کیلویی

  باسکول دیجیتال 100 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 100 کییلویی دیجیتال مارک کمری دارای بدنه ای کاملا فازی و کفه ای به ابعاد 40 در 50 سانتی متر می باشد .

 14. باسکول آویز سقفی

  باسکول آویز سقفی

  قیمت: ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول آویز دیجیتالی 5 تنی ساخت ایران بوده و برند این باسکول آویز دیجیتالی 5 تن توزین می باشد.

 15. باسکول 200 کیلویی دیجیتال

  باسکول 200 کیلویی دیجیتال

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتال 200 کیلویی مارک کمری دارای کقه ای به ابعاد 30 در 40 سانتیمتر می باشد .

 16. باسکول آویز جرثقیل 15 تن

  باسکول آویز جرثقیل 15 تن

  قیمت: ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول آویز سقفی 15 تن برند توزین تراز ساخت ایران بوده و دارای علامت استاندارد نیز می باشد .

 17. باسکول 150 کیلویی

  باسکول 150 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ترازوی دیجیتالی 150 کیلویی مدل کمری دارای کفه ای با ابعتد 30 در40 سانتی متر می باشد و جنس سینی این باسکول 150 کیلو کاملا فلزی می باشد .

 18. باسکول آویز جرثقیلی 15 تن

  باسکول آویز جرثقیلی 15 تن

  قیمت: ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول اویز دیجیتالی 15 تنی مارک توزین ساخت ایران بوده و دارای علامت استاندارد ملی نیز می باشد .

 19. باسکول 100 کیلو

  باسکول 100 کیلو

  قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو دیجیتال 100 کیلویی مارک کمری با کفه ای به ابعاد 30 در 40 سانتی متر می باشد .

 20. باسکول آویز

  باسکول آویز

  قیمت: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول آویز 15 تن ساخت ایران و شرکت توزین می باشد و دارای ظرفیت توزین تا 15 تن را داراست .

 21. باسکول دیجیتال صنعتی 300 کیلویی

  باسکول دیجیتال صنعتی 300 کیلویی

  قیمت: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 300 کیلویی مارک ممتاز مدل MT 300 دارای کفه ای به ابعاد 40 در50 سانتی متر می باشد .

 22. ترازو دیجیتال حساس یک دهم گرم

  ترازو دیجیتال حساس یک دهم گرم

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ترازوی دیجیتال حساس 0.1 گرم مارک CONSTANT دارای ظرفیت توزین تا 6 کیلوگرم را داراست و از حساسیت بسیار بالایی نیز برخوردار است .

 23. باسکول دیجیتال 150 کیلو

  باسکول دیجیتال 150 کیلو

  قیمت: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 150 کیلویی دیجیتال مارک ممتاز مدل MT 150 دارای ظرفیت توزین تا 150 کیلوگرم را داراست .

 24. ترازو حساس آزمایشگاهی

  ترازو حساس آزمایشگاهی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  ترازو آزمایشگاهی مدل CONSTANT دارای حساسیت توزین 0.1 گرم می باشد و ظرفیت توزین این ترازوی آزمایشگاهی 5 کیلوگرم می باشد .

 25. ترازو 200 کیلویی

  ترازو 200 کیلویی

  قیمت: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 200 کیلویی مارک ممتاز مدل MT 200 که دارای ظرفیت توزین تا 200 کیلو گرم را داراست.