کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. باسکول 150 کیلویی

  باسکول 150 کیلویی

  قیمت: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول صنعتی دیجیتالی 150 کیلویی مارک ممتاز مدل MT 5000 F ساخت ایران می باشد و دارای کفه ای به ابعاد 50 در 50 سانتی متر است .

 2. باسکول 100 کیلویی

  باسکول 100 کیلویی

  قیمت: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 100 کیلویی دیجیتالی مارک ممتاز مدل MT 5000 F دارای کفه ای فلزی بوده و ابعاد کفه این باسکول 100 کیلو دیجیتالی 50 در 50 سانتی متر می باشد .

 3. باسکول چرخدار دیجیتالی

  باسکول چرخدار دیجیتالی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 600 کیلویی چرخدار مارک حداد ماهر ساخت ایران بوده و این باسکول 600 کیلو چرخدار دارای کفه ای فلزی می باشد .

 4. باسکول 600 کیلویی دیجیتال

  باسکول 600 کیلویی دیجیتال

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 600 کیلویی حداد ماهر دارای کفه ای به ابعاد 80 در 80 سانتی متر است و جنس سینی به کار فته در این باسکول 600 کیلو از ورق استیل می باشد .

 5. باسکول 600 کیلویی

  باسکول 600 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول صنعتی دیجیتالی مارک حداد ماهر ساخت ایران بوده و این باسکول صنعتی دیجیتالی 600 کیلو دارای بدنه ای مقاوم می باشد.

 6. باسکول 100 کیلویی

  باسکول 100 کیلویی

  قیمت: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 100 کیلویی مارک ممتاز مدل MT 5000 S دارای کفه ای به ابعاد 50 در 50 سانتی متر می باشد .

 7. باسکول چرخ دار دیجیتال

  باسکول چرخ دار دیجیتال

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخدار مارک حداد ماهر ساخت ایران بوده و این بتاسکول چرخ دار دیجیتالی 500 کیلویی می باشد .

 8. باسکول 150 کیلویی

  باسکول 150 کیلویی

  قیمت: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 150 کیلویی مارک ممتاز ساخت ایران بوده و مدل این باسکول 150 کیلو MT 5000 S می باشد .

 9. باسکول دیجیتالی چرخدار

  باسکول دیجیتالی چرخدار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار دیجیتال مارک حداد ماهر دارای ظرفیت توزین تا 500 کیلوگرم را داراست .

 10. باسکول 200 کیلویی

  باسکول 200 کیلویی

  قیمت: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول صنعتی دیجیتالی 200 کیلویی ممتاز مدل MT 5000 S ساخت ایران بوده و این باسکول صنعتی دیجیتالی 200 کیلو دارای کیفیت بسار بالایی در توزین می باشد .

 11. باسکول 500 کیلویی

  باسکول 500 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 500 کیلویی مارک حداد ماهر ساخت ایران بوده و این باسکول 500 کیلو دارای کفه ای به ابعاد 70 در 70 سانتی متر می باشد .

 12. باسکول 300 کیلویی

  باسکول 300 کیلویی

  قیمت: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 300 کیلویی مارک ممتاز ساخت ایران بوده و مدل این باسکول 300 کیلو MT 5000 S می باشد .

 13. باسکول 600 کیلویی دیجیتال

  باسکول 600 کیلویی دیجیتال

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 600 کیلویی مارک حداد ماهر دارای کفه ای از جنس استیل می باشد و ابعاد کفه این باسکول 600 کیلو 70 در 70 سانتی متر است.

 14. باسکول 100 کیلویی

  باسکول 100 کیلویی

  قیمت: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 100 کیلویی ممتاز ساخت ایران بوده و مدل این باسکول 100 کیلو MT 5000 S می باشد .

 15. باسکول 600 کیلویی

  باسکول 600 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتالی 600 کیلویی حداد ماهر ساخت ایران بوده و این باسکول دیجیتالی 600 کیلو دارای کیفیت بسیار بالایی در توزین می باشد .

 16. باسکول 150 کیلویی

  باسکول 150 کیلویی

  قیمت: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال مارک ممتاز مدل MT 5000 S ساخت ایران بوده و دارای بدنه ای کاملا مقاوم می باشد .

 17. باسکول 500 کیلویی

  باسکول 500 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 500 کیلویی مارک حداد ماهر ساخت ایران بوده و این باسکول 500 کیلو دارای کفه ای به ابعاد 70 در 70 سانتی متر می باشد .

 18. باسکول 200 کیلویی دیجیتال

  باسکول 200 کیلویی دیجیتال

  قیمت: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 200 کیلویی مارک ممتاز مدل MT 5000 S ساخت ایران بوده و دارای کفه ای به ابعاد 50 در 50 سانتی متر می باشد .

 19. باسکول دیجیتال چرخدار

  باسکول دیجیتال چرخدار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول دیجیتالی چرخدار مارک حداد ماهر ساخت ایران بوده و ابعاد کفه این باسکول چرخ دار دیجیتال 65 در55 سانتی متر است .

 20. باسکول 300 کیلویی

  باسکول 300 کیلویی

  قیمت: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 300 کیلویی دیجیتالی ممتاز مدل MT 5000 S ساخت ایران بوده و از کیفیت بسیار بالایی در توزین برخوردار است .

 21. باسکول دیجیتال چرخ دار

  باسکول دیجیتال چرخ دار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول چرخ دار 300 کیلویی مارک حداد ماهر ساخت ایران بوده و این باسکول چرخدار از کیفیت بسیار بالایی در توزین برخوردار است .

 22. باسکول 300 کیلویی

  باسکول 300 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 300 کیلویی مارک حداد ماهر دارای کفه ای از جنس اسیتل بوده و ابعاد کفه این باسکول 300 کیلو 55 در 65 سانتی متر می باشد .

 23. باسکول استیل دیجیتال

  باسکول استیل دیجیتال

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول استیل 300 کلیویی مارک آریا دارای کفه ای به ابعاد 50 در 50 سانتی متر می باشد .

 24. باسکول صنعتی دیجیتال 300 کیلو

  باسکول صنعتی دیجیتال 300 کیلو

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 300 کیلویی مارک حداد ماهر ساخت ایران می باشد و دارای کفه ای به ابعاد 55 در 65 سانتی متر می باشد .

 25. باسکول صنعتی 300 کیلویی

  باسکول صنعتی 300 کیلویی

  قیمت: ۲۰,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول صنعتی دیجیتالی 300 کیلویی مارک ممتاز مدل MT 300 B دارای کفه ای به ابعاد 40 در 50 سانتی متر می باشد .