کالای مورد نظر به سبد خرید افزوده شد برای تکمیل خرید به این صفحه مراجعه نمایید

 1. باسکول مخصوص دام کش

  باسکول مخصوص دام کش

  قیمت: ۴۲,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول دیجیتال مخصوص دام مارک سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 60 در 80 سانتی متر می باشد و ظرفیت توزین این باسکول مخصوص دام 500 کیلوگرم می باشد .

 2. باسکول گوسفند کش

  باسکول گوسفند کش

  قیمت: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول مخصوص دام کش ( گوسفند ) مارک سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 60 در 100 سانتی متر می باشد .

 3. ترازوی دیجیتالی شمارنده

  ترازوی دیجیتالی شمارنده

  قیمت: ۲۰,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی دیجیتالی شمارش قطعات مارک سند وزین با نمایشگر بدنه استیل مدل K01 دارای ظرفیت توزین تا 10 کیلوگرم را داراست .

 4. ترازوی دیجیتال شمارنده 20 کیلویی

  ترازوی دیجیتال شمارنده 20 کیلویی

  قیمت: ۲۰,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو دیجیتال تعداد شمار20 کیلویی مارک سند وزین دارای کفه ای به ابعاد 30 در 40 بوده و جنس کفه این ترازوی دیجیتال تعداد شمار از ورق استیل می باشد .

 5. ترازوی دیجیتال شمارنده

  ترازوی دیجیتال شمارنده

  قیمت: ۲۰,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی دیجیتال شمارنده مارک سند وزین دارای کفه ای از جنس استیل بوده و ظرفیت توزین این ترازوی دیجیتال شمارنده 30 کیلوگرم می باشد .

 6. ترازوی شمارنده

  ترازوی شمارنده

  قیمت: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو قطعه شمار مارکی کیا مدل KEW دارای ظرفیت توزین تا 10 کیلوگرم را داراست و دقت توزین این ترازو دیجیتال قطعه شمار 0.5 گرم می باشد .

 7. ترازو شمارنده

  ترازو شمارنده

  قیمت: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی دیجیتالی شمارش قطعات 20 کیلویی مارک کیا مدل KEW دارای حساسیت بسیار بالایی می باشد و دقت توزین ترازوی دیجیتال شمارش قطعات 0.5 گرم (پنج دهم گرم ) می باشد .

 8. ترازو دیجیتال شمارشگر

  ترازو دیجیتال شمارشگر

  قیمت: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  این مدل ترازو شمارنده کیا مدل KEW دارای حساسیت توزین تا 0.5 گرم ( پنج دهم گرم ) را داراست و ظرفیت توزین این ترازوی شمارنده 30 کیلوگرم می باشد .

 9. ترازوی دیجیتال شمارشگر

  ترازوی دیجیتال شمارشگر

  قیمت: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو شمارشگر 30 کیلویی با نماشگر ks01 دارای حساسیت توزین بسیار خوبی بوده و دقت ترازو دیجیتال شمارشگر 1 گرم می باشد .

 10. ترازو دیجیتال فروشگاهی

  ترازو دیجیتال فروشگاهی

  قیمت: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی دیجیتالی مارک کیا مدل کیا99 دارای کشو پول می باشد که این امنکان را به مشتری می دهد تا علاوه بر توزین با ترازوی دیجیتال فروشگاهی اسکناس ها و سکه های خود را به تفکیک داخل کشو پول قرار دهد .

 11. ترازو فروشگاهی 20 کیلویی

  ترازو فروشگاهی 20 کیلویی

  قیمت: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی دیجیتال فروشگاهی مارک کیا 99 ساخت ایران بوده و این ترازوی دیجیتالی فروشگاهی دارای سینی از جنس استیل می باشد .

 12. ترازو فروشگاهی

  ترازو فروشگاهی

  قیمت: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو فروشگاهی 30 کیلویی مارک کیا مدل کیا 99 دارای سینی از جنس استیل می باشد و ابعاد کفه این سینی استیل 32 در 32 سانتی متر می باشد .

 13. ترازوی فروشگاهی 40 کیلویی

  ترازوی فروشگاهی 40 کیلویی

  قیمت: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی فروشگاهی ساده 40 کیلویی دارای کفه ای از جنس استیل با ابعاد 32 در 32 سانتی متر می باشد .

 14. ترازوی فروشگاهی

  ترازوی فروشگاهی

  قیمت: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی فروشگاهی 50 کیلویی مارکیا مدل KIA99 می باشد و دارای کفه ای به ابعاد 32 در 32 سانتی متر می باشد .

 15. ترازو دیجیتال 60 کیلوگرمی

  ترازو دیجیتال 60 کیلوگرمی

  قیمت: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی دیجیتال 60 کیلوگرمی کیا مدل KIA99 دارای کفه ای تخت از جنس استیل بوده و ابعاد کفه این ترازو دیجیتال 60 کیلو 32 در 32 سانتی متر می باشد .

 16. باسکول صنعتی 300 کیلویی

  باسکول صنعتی 300 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول صنعتی دیجیتالی 300 کیلو دارای کفه ای فلزی بوده و ابعاد کفه فلزی این باسکول صنعتی دیجیتال 300 کیلویی 40 در 50 سانتی متر است .

 17. باسکول صنعتی دیجیتال 200 کیلویی

  باسکول صنعتی دیجیتال 200 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول صنعتی 200 کیلو با نمایشگر شرکت کیا و کیبرد استیل می باشد و مدل نشان دهنده این باسکول صنعتی 200 کیلویی KS می باشد.

 18. باسکول صنعتی 150 کیلویی

  باسکول صنعتی 150 کیلویی

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول 150 کیلویی با نمایشگر کیا مدل KS کیبرد استیل می باشد و ابعاد کفه این باسکول 150 کیلویی دیجیتال 40 در 50 سانتی متر می باشد .

 19. باسکول صنعتی دیجیتالی 100 کیلو

  باسکول صنعتی دیجیتالی 100 کیلو

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  باسکول صنعتی 100 کیلو با نمایشگر کیا مدل ks بوده که کیبرد نمایشگر نصب شده بر روی باسکول صنعتی دیجیتال 100 کیلویی استیل می باشد.

 20. نمایشگر پرینتردار

  نمایشگر پرینتردار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  نمایشگر باسکول پرینتردار اعتماد دارای بدنه ای فلزی یوده و این مدل نمایشگر باسکول پرینت دار دوطرفه بوده و در دو سمت نمایشگر باسکول دیجیتال پرینت دار قابل مشاهده است .

 21. نمایشگر پرینت دار

  نمایشگر پرینت دار

  قیمت قیمت: تماس بگیرید

  نمایشگر پرینتردار برند اعتماد دارای بدنه ای کاملا فلزی و مقاوم می باشد و این نوع نمایشگر باسکول پرینتردار یک طرفه می باشد .

 22. باسکول 100 کیلویی

  باسکول 100 کیلویی

  قیمت: ۸,۸۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  باسکول 100 کیلویی دیجیتال تاشو مدل KS01 دارای کفه ای به ابعاد 30 در 40 سانتی متر می باشد .

 23. ترازو دیجیتال تعداد شمار

  ترازو دیجیتال تعداد شمار

  قیمت: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو دیجیتال تعداد شمار دارای ظرفیت توزین تا 100 کیلوگرم را داراست دارای دقت + - 2 گرم می باشد .

 24. ترازوی دیجیتالی شمارش قطعات

  ترازوی دیجیتالی شمارش قطعات

  قیمت: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازو قطعه شمار مارک سند وزین با ظرفیت توزین 90 کیلوگرم می باشد و قابلیت شمارش قطعات هم وزن را دارد .

 25. ترازوی دیجیتال شمارش قطعات

  ترازوی دیجیتال شمارش قطعات

  قیمت: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰

  پیشنهاد ویژه ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  ترازوی 80 کیلویی مارک سند وزین دارای قابلیت قطعه شماری بوده و ابعاد کفه این ترازوی دیجیتالی شمارش قطعات 50 در 50 سانتی متر می باشد .